Letselschade fietser? Wij staan fietsers bij met deskundige hulp!
  • Home
  • Letselschade fietser

Letselschade fietser

Verkeer-fietser

Letselschade fietser door verkeersongeval?

Bent u fietser en heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeval? Dan heeft u bijna altijd recht op vergoeding van uw letselschade. Ook al is het verkeersongeval uw eigen schuld!

Een fietser loopt vaak letselschade op door een verkeersongeval. Een fietser is in het verkeer namelijk aanzienlijk kwetsbaarder dan een automobilist, motorrijder of bromfietser. U bent niet fysiek beschermd, terwijl motorvoertuigen vaak relatief hard rijden. Daardoor heeft een verkeersongeval op u als fietser een grotere impact dan op een automobilist. Een fietser loopt nu eenmaal eerder letselschade op door een verkeersongeval dan bijvoorbeeld een automobilist.

Om deze reden heeft een fietser in Nederland “extra rechtsbescherming” ten opzichte van gemotoriseerd verkeer. De bestuurder van het motorvoertuig, zal bijna altijd aansprakelijk zijn voor uw letselschade. Althans voor minstens 50%. Een fietser onder de 14 jaar krijgt zijn of haar letselschade sowieso altijd voor 100% vergoed!  Dat staat in art. 185 WVW en hieronder leggen wij u uit hoe dat werkt.

Wij zijn dé letselschadespecialist in Nederland. Als u wilt, helpen wij u als fietser met het claimen van uw letselschade na een verkeersongeval. En dat kost u NIETS.

1. Stomdronken fietser steekt plotseling over: auto toch 20% aansprakelijk voor letsel
2. Fietser komt ten val door inhalende auto: 100% aansprakelijk voor ernstig letsel

Letselschade verhalen is geen “claimgedrag”

Als u als fietser letselschade heeft opgelopen door verkeersongeval, dan staat u er wellicht niet altijd bij stil om uw letselschade te claimen.

Op zich begrijpelijk, maar het Nederlands recht biedt u uitdrukkelijk de mogelijkheid om uw letselschade na een verkeersongeval op de aansprakelijke partij te verhalen. En dat is bijna altijd een verzekeringsmaatschappij, dus dat hoeft uw tegenpartij niet zelf te betalen. Anders gezegd: het is gewoon “verzekeringswerk”. In de huidige tijd is er ook al snel sprake van letselschade, bijvoorbeeld in de vorm van extra kosten of verlies van inkomen.

Eén bezoek aan de EHBO van het ziekenhuis, vervoer per ambulance of fysiotherapie en u wordt al geconfronteerd met uw eigen risico op uw zorgverzekering. Sommige medische kosten worden überhaupt niet gedekt, zeker niet als u alleen maar een basisverzekering heeft afgesloten.

Het is zelfs niet ondenkbaar dat u na een verkeersongeval letselschade oploopt die langere tijd doorwerkt in uw dagelijks leven. U kunt arbeidsongeschikt worden, waardoor u niet kunt werken. Dit kan direct of later substantiële invloed op uw inkomen hebben. Het is juist dan belangrijk dat uw inkomen zo snel mogelijk wordt aangevuld tot het niveau dat u gewend was.

Ook kunt u denken aan allerlei andere extra kosten die u door uw letsel en het verkeersongeval dient te maken, zoals reiskosten, kosten van huishoudelijke hulp en kosten van verpleging of geneesmiddelen. En voor “gederfde levensvreugde” heeft u altijd recht op smartengeld (immateriele schadevergoeding).

Het claimen van letselschade door een verkeersongeval is als fietser dus niet raar en is ook geen “claimgedrag”. Als fietser heeft u nu eenmaal recht op vergoeding van uw letselschade. Zo is dat in de Wet geregeld en daar betaalt iedere automobilist keurig premie voor.

Zeker in de huidige tijd kan het voor u belangrijk zijn dat u wordt gecompenseerd voor uw letselschade, zodat u zich financieel geen zorgen hoeft te maken en kunt werken aan uw herstel.

In de Wet staat ook dat u als fietser recht heeft op voor u kosteloze rechtshulp. Dus als u ons vraagt om u te helpen, dan is dat voor u geheel GRATIS.

Vergoeding letselschade verkeersongeval ook bij eigen schuld

Als fietser heeft u bijna altijd recht op vergoeding van uw letselschade na een verkeersongeval. Zelfs als u zelf het verkeersongeval heeft veroorzaakt òf denkt te hebben veroorzaakt. Het zit namelijk zo:

  1. Een fietser die jonger is dan 14 jaar, heeft na een verkeersongeval altijd recht op volledige vergoeding (dus 100%) van zijn of haar letselschade.
  2. Is een fietser ouder dan 14 jaar, dan krijgt hij of zij bijna altijd minstens 50% van zijn of haar letselschade vergoed. Dus zelfs als de fietser zelf schuldig is aan het verkeersongeval.
  3. En of u in de situatie dat u zélf schuldig bent aan het ontstaan van het verkeersongeval uw letselschade toch voor 100% krijgt vergoed, hangt af van een aantal specifieke factoren.

Letselschade verkeersongeval fietser: hoeveel aansprakelijkheid?

Als fietser kunt u vaak niet zelf precies weten waar u nou wel of geen recht op heeft. Maar zelfs als u dat wel weet, kan het zo zijn dat de aansprakelijke verzekeraar daar heel anders over denkt.

Want het bepalen van de hoogte van uw letselschade vergoeding na een verkeersongeval is in hoge mate “met de feiten verweven”. Het gaat om de juridische interpretatie van de feitelijke gang van zaken.

Juist dat kan voor u een lastige materie zijn, al was het maar omdat u eigenlijk niet kúnt weten of een (afwijzend standpunt) van een verzekeraar juist is of niet.

In de tabel vindt u het bovenstaande daarom ook nog eens schematisch weergegeven. U zult zien dat u als fietser bij letselschade door een verkeersongeval bijna altijd recht heeft op (gedeeltelijke) vergoeding van uw schade. Zelfs bij eigen schuld wordt er altijd minimaal 50% van uw letselschade vergoed.

Slechts in een hoogst enkel geval zult u als fietser uw letselschade door een verkeersongeval helemaal niet (0%) vergoed krijgen. Namelijk in geval van zogenaamde “overmacht” aan de kant van de automobilist.

Als er sprake is van “overmacht”, dan kan het motorvoertuig “rechtens gezien geen enkel verwijt worden gemaakt”, zoals dat juridisch wordt omschreven.

Het komt er – in normaal Nederlands – op neer dat het motorvoertuig dan écht geen enkel verwijt, maar dan ook zelfs geen theoretisch verwijt, kan worden gemaakt over zijn wijze van rijden. Dan moet er dus écht niets op zijn rijgedrag aan te merken zijn, ofwel hij moet “brandschoon” hebben gereden.

In de praktijk gebeurt dat dus bijna nooit en krijgt een fietser zijn of haar letselschade door een verkeersongeval zelfs bij eigen schuld bijna altijd voor minstens 50%, maar vaak nog meer, vergoed.

Maar een aansprakelijke verzekeraar wil u vaak anders doen geloven. Met andere woorden: een verzekeraar zal het om economische redenen vaak “proberen”.

fietser auto | motor | brommer | scooter uw vergoeding van letselschade
niet fout wel fout 100%
wel fout wel fout 50% – 100%
wel fout niet fout 0% bij overmacht
wel fout niet fout 50% – 100% in alle andere gevallen
jonger dan 14 jaar wel fout | niet fout altijd 100%

Letselschade verkeersongeval fietser: altijd letselschadebureau

Het vaststellen van aansprakelijkheid en letselschade na een verkeersongeval is een juridisch ingewikkeld en soms emotioneel belastend gebeuren.

Juist daarom is het zo belangrijk dat u bij letselschade na een verkeersongeval altijd een letselschadespecialist inschakelt. Zeker als u weet dat u dat niets zal kosten.

Wij helpen u graag bij het claimen van uw letselschade. Als geen ander zijn wij gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van verkeersongevallen. En zeker als het gaat om fietsers met letselschade.

Wij zijn in staat om uw letselschade snel en doeltreffend te verhalen.

Wij zorgen er met u samen voor dat u een rechtvaardige vergoeding voor uw letselschade zult ontvangen. En dat kost u niets. U kunt werken aan uw hersel en wij regelen de rest.

Van der Toorn Personenschade helpt u graag en helpt u goed!

Juridische bijstand bijna altijd gratis

Hulp bij letselschade na een verkeersongeval is voor u als fietser bijna altijd volledig kosteloos.

Wettelijk is namelijk bepaald dat een aansprakelijke partij ook verantwoordelijk is voor uw juridische kosten (lees: ons honorarium). Dat staat geregeld in art. 6:96 BW.

Onze kosten worden dus beschouwd als een apart onderdeel van uw totale letselschade. In de praktijk komt het er op neer dat wij onze facturen rechtstreeks naar de aansprakelijke verzekeraar sturen. Die moet deze facturen ook rechtstreeks met ons verrekenen. En als de aansprakelijke partij dat niet (volledig) doet, dan is dat ons bedrijfsrisico en niet het uwe.

Op deze manier wordt onze hulp bij letselschade voor u als fietser volledig kosteloos. Sterker nog, u krijgt onze nota’s niet eens te zien en u hoeft ze ook niet eerst voor te schieten. U krijgt uw letselschade volledig vergoed en daarnaast betaalt de tegenpartij apart onze kosten.

Al tijdens eerste contact duidelijkheid en een kostengarantie

Als geen ander is Van der Toorn Personenschade in staat om al tijdens ons eerste contact en puur aan de hand van uw eigen verhaal, een inschatting van uw juridische kansen te maken.

Wanneer wij denken dat u als fietser voldoende kans maakt op vergoeding van uw letselschade, dan geven wij u direct – en dus voordat wij voor u aan de slag gaan – een duidelijke en schriftelijke kostengarantie.

Daarin staat dat als de aansprakelijkheid niet of slechts gedeeltelijk wordt erkend of onze kosten om andere redenen niet (helemaal) worden vergoed, u van ons geen factuur zult ontvangen. Want kosteloos is kosteloos!

Of u als fietser in aanmerking komt voor gratis juridische bijstand bij letselschade, beoordelen wij dus meteen tijdens ons eerste – voor u ook gratis – contact. U weet dan gelijk waar u aan toe bent. Simpel en effectief!

Heeft u behoefte aan letselschade advies?

Heeft u als fietser letselschade opgelopen door een verkeersongeval en behoefte aan letselschade advies? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt bellen, het formulier op de website invullen, mailen of zelfs chatten. Wat u het prettigst vindt.

U krijgt van ons een eerlijk en deskundig advies en dat verplicht u tot niets. U kunt zelf bepalen wat u daarmee doet.

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade helpt u graag, goed en altijd GRATIS!

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.