Letselschade advocaat op basis van no cure-no pay helemaal niet nodig!

Letselschade advocaat: no cure-no pay

Snelnaar-advocaatnocurenopay

Per 1 januari 2014 mag een letselschade advocaat op basis van no cure-no pay werken: als hij de zaak voor u wint, dan mag hij u een 2,5x hoger uurtarief in rekening brengen.

Letselschade advocaat op basis van no cure-no pay

Vanaf 1 januari 2014 mag een letselschade advocaat op no cure-no pay basis werken. Het gaat om een experiment dat 5 jaar duurt.

Volgens de Orde van Advocaten is het experiment bedoeld voor hen “wie rechtsbijstand door een letselschade advocaat toch een te hoge financiele drempel zou betekenen om hun recht te halen …”

Opvallend is dat de rest van de dienstverleners op het gebied van letselschade het fenomeen no cure-no pay al jaren geleden in de ban hebben gedaan. Onder meer vanuit Slachtofferhulp Nederland, het Keurmerk Letselschade en destijds al het samenwerkingsverband De Nationale Letselschade Experts .

De Orde van Advocaten is overigens óók jarenlang tegenstander geweest van dit principe van beloning. Nu dus niet meer.

Letselschade advocaat en resultaatgerelateerde beloning

Door uw letselschade advocaat mag straks met u worden afgesproken dat er bij het uitblijven van het afgesproken financiële resultaat (een bepaalde letselschadevergoeding dus) géén honorarium in rekening wordt gebracht. Dat is de “no pay” kant.

Maar wint uw letselschade advocaat uw letselschade zaak wèl, dan mag hij zijn uurtarief verhogen tot 200%, met een maximum van 25% van uw totale letselschadevergoeding. Dus bij een gemiddeld uurtarief van een letselschade advocaat van €.250,–, komt zijn uurtarief uit op €.500,– per uur.

In die situatie bent u wel zelf nog volledig financieel verantwoordelijk voor de bijkomende kosten zoals:

  • de kosten van het opvragen van medische informatie
  • de kosten van adviezen van de medisch adviseur
  • de kosten van een letselschade-expert
  • overige verschotten en kosten.

En die kosten kunnen ook zomaar in de duizenden euro’s lopen.

Uw letselschade advocaat mag er ook voor kiezen om met u af te spreken dat hij óók de zojuist genoemde bijkomende kosten voor zijn rekening neemt.

In dat geval van no cure no pay mag uw letselschade advocaat zijn uurtarief zelfs verhogen tot 250%, met een maximum van 35% van uw totale letselschadevergoeding. Dus bij een gemiddeld uurtarief van een letselschade advocaat van €.250,–, komt zijn uurtarief in dat geval €.625,– te bedragen.

Inhoudelijke controle van no cure no pay door Orde Avocaten?

De Orde van Advocaten heeft eisen gesteld waaraan de no cure-no pay overeenkomst moet voldoen en er wordt een “modelovereenkomst” aan de letselschade advocaat ter beschikking gesteld.

Een letselschade advocaat die op basis van no cure-no pay wil werken, hoeft de betreffende zaak alleen maar bij zijn Raad van Toezicht aan te melden. Inhoudelijke toetsing vindt niet plaats. Wel moet men een aantal gegevens bijhouden. Een kwestie van statistiek dus.

Einde experiment no cure-no pay letselschade advocaat

Het experiment start op 1 januari 2014 en duurt 5 jaar. “Het experiment is er op gericht om inzicht te krijgen in het gebruik van afspraken tussen een letselschade advocaat en een cliënt op basis van resultaatsgerichte beloning en het effect daarvan op de toegang tot het recht”, aldus de Orde van Advocaten. Aan het einde van de looptijd zal worden beoordeeld of het experiment een permanent karakter zal krijgen.

Volgens de Orde van Advocaten hangt dat onder meer af van:

  • of er in de dagelijkse praktijk door de letselschade advocaat daadwerkelijk van no cure-no pay gebruik gemaakt gaat worden
  • of het toegevoegde waarde heeft voor rechtszoekenden (u dus) èn
  • of de belangen van de rechtszoekenden (u dus) niet in het gedrang zijn gekomen.

Is no cure-no pay door letselschade advocaat in uw belang?

Nee, wij denken van niet. En het is ook niet voor niets dat Slachtofferhulp Nederland en het Keurmerk Letselschade hier eveneens op tegen zijn.

In Nederland worden de kosten van juridische hulp – dus de kosten van uw letselschade advocaat – namelijk als onderdeel van uw totale letselschadevergoeding beschouwd. Dat staat in de Wet in art. 6:96BW.

Als een schadeveroorzaker aansprakelijkheid heeft erkend – meestal is dat de verzekeringmaatschappij van de veroorzaker – moeten de “redelijke kosten” van rechtsbijstand óók door de aansprakelijke worden vergoed. Dus naast uw eigen persoonlijke letselschade in de vorm van extra kosten, inkomensschade en smartengeld.

Daarmee wordt rechtshulp bij letselschade voor u in feite kosteloos. Vandaar ook dat de meeste rechtshulpverleners adverteren met “GRATIS juridische hulp”, wat eigenlijk “voor ú GRATIS rechtshulp” moet zijn.

Alleen probleem bij geen aansprakelijkheid of onredelijke kosten

Alleen als een tegenpartij helemaal geen aansprakelijkheid erkent of de kosten van juridische bijstand van uw letselschade advocaat onredelijk hoog zijn, kan er voor uw letselschade advocaat een probleem ontstaan. Maar in die situaties zal hij zijn kosten op uzelf verhalen. En dan wordt het toch weer uw eigen financiele probleem.

Echter, iedere echt deskundige letselschade advocaat is voldoende in staat om binnen relatief korte tijd en puur aan de hand van uw eigen verhaal, te beoordelen hoe de kansen op erkenning van aansprakelijkheid liggen.

Met andere woorden: bij het van te voren inschatten van uw kansen op een letselschadevergoeding, loopt een letselschade advocaat eigenlijk bijna geen risico.

Tenzij uw letselschade advocaat niet voldoende verstand van zaken heeft om de juiste inschattingen te kunnen maken. Maar dan moet hij zich afvragen of het wel redelijk is om u daar financieel de dupe van te laten worden.

Uw letselschade advocaat moet op basis van zijn deskundigheid óók in staat zijn om de omvang van zijn juridische kosten redelijk te houden. Dat is een kwestie van ervaring en een juiste inschatting van het verloop van uw letselschade.

Dus al met al kan geconcludeerd worden dat de risico’s voor het inschatten van uw kansen op een letselschadevergoeding relatief laag zijn. En de kans op het niet betaald worden van de juridische kosten van uw letselschade advocaat, eveneens. Dan lijkt een letselschade advocaat op basis van no cure-no pay dus helemaal niet nodig te zijn.

Hulp bij letselschade op basis van een Kostengarantie

Bij Van der Toorn Personenschade schatten wij direct – dus al tijdens ons eerste contact en puur aan de hand van uw eigen verhaal – uw juridische kansen in op een letselschadevergoeding.

Zodra wij denken dat u voldoende kans maakt op een letselschadevergoeding, dan krijgt u van ons meteen een duidelijke en schriftelijke Kostengarantie.

In die Kostengarantie staat dat wanneer de tegenpartij geen aansprakelijkheid erkent of uw jurdische kosten (lees: ons honorarium) niet of niet helemaal vergoed, u van ons geen kosten in rekening krijgt gebracht. Ook geen bijkomende kosten.

Dus als onze kosten niet door de tegenpartij worden betaald, dan is dat ons bedrijfsrisico en niet het uwe.

En wanneer wij u van te voren géén Kostengarantie kunnen afgeven, dan leggen wij u ook eerlijk en duidelijk uit waarom wij dat niet kunnen doen. Bijna altijd omdat wij uw kansen op een letselschadevergoeding te klein achten voor succes. En wij zitten er bijna nooit naast.

Wilt u desalniettemin toch dat wij u bij het claimen van uw letselschadevergoeding gaan helpen, dan kan dat natuurlijk. Maar dan moeten wij daar met elkaar specifieke afspraken over maken. Afspraken die in úw belang zijn en niet alleen in ons belang of in het belang van een of ander experiment.

Behoefte aan letselschade advies?

Heeft u behoefte aan advies over uw letselschadevergoeding? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via het formulier op deze website, per email, per telefoon of per chat. Wat u het prettigst vindt.

U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk advies. Dat verplicht u tot niets. Vervolgens kunt u zelf kijken wat u daarmee doet.

Van der Toorn Personenschade helpt u graag en helpt u goed. En dat kost u niets!

Heeft u een vraag over uw letselschadevergoeding? Neem contact met ons op voor een eerste en geheel vrijblijvend advies!

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.