Uitzendkracht en letselschade bedrijfsongeval? Juridische hulp nodig!
  • Home
  • Letselschade bedrijfsongeval uitzendkracht

Letselschade bedrijfsongeval uitzendkracht

Bedrijf-uitzendkracht

U bent uitzendkracht en heeft letselschade opgelopen door een bedrijfsongeval? Let op, want u lijdt vanaf dag 1 inkomensschade. Uw werkgever is bijna altijd aansprakelijk!

Uitzendkracht en arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval?

Als u als uitzendkracht letsel en letselschade oploopt door een bedrijfsongeval, dan is het logisch dat u uw schade vergoed wilt krijgen. Sterker nog, het is voor u pure noodzaak, want u lijdt al vanaf de eerste dag inkomensschade en u kunt zomaar worden ontslagen.

Voor u als uitzendkracht is arbeidsongeschiktheid en letselschade door een bedrijfsongeval nog erger dan voor mensen in loondienst. Want uw salaris wordt tijdens uw arbeidsongeschiktheid niet doorbetaald en die van “gewone werknemers” wel. Ook kunt u zomaar ontslagen worden door het bedrijf waar u het bedrijfsongeval heeft gehad en het uitzendbureau zal u niet meer oproepen.

U komt bij letselschade dus veel sneller in financiële problemen dan iemand in loondienst. En u bent voor uw inkomen dus eigenlijk meteen al afhankelijk van diegene die voor uw bedrijfsongeval aansprakelijk is. Maar wie moet u voor het bedrijfsongeval aansprakelijk stellen, uw uitzendbureau of het “inlenende bedrijf”? En hoe moet u dat doen? Allemaal vragen die direct na uw bedrijfsongeval als uitzendkracht op u af komen.

Gelukkig is het voor u mogelijk om hulp van een letselschadebureau in te roepen. Dat kost u niets. Het letselschadebureau zal er met u voor zorgen dat uw inkomensschade en letselschade door uw tegenpartij worden vergoed. Zodat u zich volledig kunt concentreren op uw herstel.

Uitzendkracht en aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval

Als het gaat om aansprakelijkheid, dan heeft u gelukkig wél dezelfde rechtsbescherming als een werknemer in loondienst.

Want het bedrijf waar u bent geplaatst is op dezelfde manier aansprakelijk voor letselschade door een bedrijfsongeval van een uitzendkracht, als voor werknemers in loondienst.

Sterker nog, volgens de Wet (art. 7:658BW) mag u zelfs kiezen wie u voor uw letselschade en het bedrijfsongeval aansprakelijk stelt. Uw uitzendbureau of het bedrijf waar u door het uitzendbureau bent geplaatst.

Maar u kunt dat allemaal maar beter niet zelf doen, want bijna altijd gaan het uitzendbureau en het inlenende bedrijf qua schuld en aansprakelijkheid naar elkaar wijzen. Of beroepen ze zich op allerlei algemene voorwaarden die voor u helemaal niet van toepassing zijn.

Wanneer u als uitzendkracht letselschade oploopt door een bedrijfsongeval, dan kunt u maar beter direct hulp inroepen van een letselschadebureau. Want dat is in uw belang en kost u niets!

Wanneer aansprakelijkheid voor letselschade bedrijfsongeval?

Uw werkgever is – juridisch gezien – bijna altijd aansprakelijk voor een bedrijfsongeval met letselschade. En zowel het uitzendbureau (uw formele werkgever) als het inlenende bedrijf (uw materiele werkgever) worden juridisch gezien als uw werkgever beschouwd. Daarin zit voor u geen verschil.

Wettelijk gezien is óók uw formele werkgever – het uitzendbureau dus – verantwoordelijk voor het “veilig inrichten van uw werkomgeving”. Het uitzendbureau is er ook voor verantwoordelijk dat uw werkomgeving bij het inlenende bedrijf veilig is. Ook al heeft het uitzendbureau daar geen directe zeggenschap over.

Deze verantwoordelijkheid van “uw beide werkgevers” brengt met zich mee dat men alle nodige en mogelijke veiligheidsmaatregelen dient te nemen, en dat zijn er nogal wat:

  • u moet een veilige werkplek hebben
  • uw werkgevers moeten voldoende veiligheidsmiddelen ter beschikking stellen
  • u moet – bij herhaling – voldoende veiligheidsinstructies hebben gehad
  • uw werkgevers moeten er rekening mee houden dat die veiligheidsinstructies door het personeel niet altijd worden nageleefd
  • uw werkgevers moeten die veiligheidsinstructies regelmatig controleren èn
  • uw werkgevers moeten voldoende verzekeringen voor u afsluiten.

Als u als uitzendkracht letselschade oploopt door een bedrijfsongeval, dan zijn uw werkgevers altijd aansprakelijk, tenzij zij aantonen dat ze aan al deze veiligheidsverplichtingen hebben voldaan.

Dat klinkt “op papier” allemaal tamelijk simpel, maar in de praktijk ontstaat er toch heel vaak discussie met de verzekeraar(s) van het uitzendbureau of het inlenende bedrijf. Als het niet is over wie er aansprakelijk is voor uw letselschade door het bedrijfsongeval, dan wel over de hoogte van uw letselschadevergoeding. Want verzekeraars hebben nu eenmaal andere belangen dan u als letselschade slachtoffer.

Letselschadebureau bij letselschade bedrijfsongeval al snel nodig

Als u als uitzendkracht letselschade oploopt door een bedrijfsongeval, dan doet u er dus het beste aan om direct hulp van een letselschadebureau in te roepen. Die kan samen met u zo snel mogelijk uitzoeken wie er het beste voor uw letselschade aansprakelijk gesteld kan worden. Het uitzendbureau of het inlenende bedrijf.

Uw letselschadebureau kan er ook voor zorgen dat de aansprakelijke partij zo spoedig mogelijk een eerste betaling op uw schadevergoeding overmaakt. Zodat u niet al direct in financiële problemen komt.

Maar desalniettemin kan het vooral bij letselschade door een bedrijfsongeval toch nog lang duren voor de aansprakelijkheid wordt erkend. Soms omdat het niet anders kan, maar soms ook omdat uw tegenpartij de boel bewust of onbewust aan het vertragen is. Of u onterecht doorverwijst naar een andere partij en diens verzekeraar.

Als u een letselschadebureau heeft ingeschakeld, dan weet u tenminste zeker dat er geen onnodige vertraging ontstaat. Want wij tolereren niet dat een tegenpartij de boel vertraagt of bewust tegenwerkt.

Uw tegenpartij – bijna altijd een verzekeraar – heeft dag in dag uit met letselschade te maken. En u meestal pas voor het eerst. Het gaat u gewoonweg niet lukken om alle discussies die door letselschade na een bedrijfsongeval kunnen ontstaan, alleen met uw tegenpartij te voeren. Want dat gaat u zeker en vast verliezen.

En u zou zulke discussies eigenlijk ook alleen moeten niet willen voeren. Want dat kost u (te) veel energie. Energie die u beter aan het herstel van uw letsel kunt besteden dan aan voor u vaak frustrerende juridische discussies.

Wat kost een letselschadebureau u?

Bij ons kantoor kantoor kost u dat niets. Een aansprakelijke partij is bij letselschade door een bedrijfsongeval namelijk ook verplicht om uw juridische kosten (lees: ons honorarium) te vergoeden. Dat staat in de Wet in art. 6:96BW. Daardoor wordt onze rechtshulp voor u in feite dus helemaal GRATIS.

Er zitten geen “addertjes onder het gras”. Want voor wij voor u aan de slag gaan, krijgt u van ons schriftelijk de garantie dat onze juridische hulp voor u helemaal kosteloos zal zijn. U hoeft onze facturen ook niet eerst voor te schieten.

Sterker nog, u krijgt onze facturen niet eens te zien, want die gaan rechtstreeks naar de tegenpartij. En als de aansprakelijkheid voor uw letselschade door het bedrijfsongeval niet komt vast te staan of onze nota’s worden om andere redenen niet (helemaal) door de tegenpartij vergoed, dan is dat ons bedrijfsrisico en niet het uwe. Beloofd!

Ja of Nee inschakelen letselschadebureau? Vraag advies!

Als u twijfelt over het inschakelen van een letselschadebureau om u te helpen, vraag ons dan gerust om advies. Dat is voor u geheel vrijblijvend en KOSTELOOS. U kunt ons bellen, mailen of zelfs chatten. Wat u wilt.

U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk onderbouwd advies en dat verplicht u tot niets. Daarna kunt u zelf beslissen wat u er mee doet.

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade helpt u graag, goed en voor u altijd GRATIS!

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.