Letselschade ZZP-er door bedrijfsongeval? Lees hier meer over de aansprakelijkheid van de inlenende werkgever.
  • Home
  • Letselschade ZZP-er; win altijd ons juridisch advies in

Letselschade ZZP-er; win altijd ons juridisch advies in

Bedrijf-zzper

ZZP-er en heeft u letselschade opgelopen door schuld van aan ander of een bedrijfsongeval? Let op, want u lijdt direct schade!

Letsel, arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid

Als u door schuld van een ander letsel oploopt, dan is het vanzelfsprekend dat u uw letselschade van de tegenpartij vergoed wilt hebben. Zeker als u ZZP-er bent.

Als u letselschade oploopt door een verkeersongevalbedrijfsongeval of door een andere oorzaak en u wordt arbeidsongeschikt wordt, dan is dat al vervelend genoeg. Maar voor u als zzp-er (zelfstandig ondernemer) is dat nog vervelender dan voor mensen in loondienst. Want uw inkomen wordt gedurende uw arbeidsongeschiktheid namelijk niet doorbetaald en die van “gewone werknemers” wel.

Helaas zijn er maar weinig zpp’ers die in de huidige economische tijd nog voldoende reserves hebben. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u dus meteen in financiële problemen komen. En bent u voor uw inkomen dus meteen afhankelijk van de aansprakelijke partij, meestal een verzekeringsmaatschappij.

Maar zelfs wanneer u wel voldoende financiële buffers heeft, is het logisch dat u uw letselschade als ZZP-er vergoed wilt krijgen. Want niemand wil zijn financiele reservers door schuld van een ander aanspreken.

De vraag wie aansprakelijk is voor uw letsel en letselschade ligt bij een ZZP-er ook ingewikkelder dan bij een werknemer in loondienst. Soms wordt u op dezelfde manier als werknemers “geholpen” door de Wet, maar soms ook niet. Maar als de schadeveroorzaker ook uw opdrachtgever is, wilt u hem dan wel aansprakelijk stellen? Want u heeft ook een commerciële relatie met elkaar. Allemaal lastige vragen, waarmee wij u kunnen helpen.

Het is voor u als ZZP-er mogelijk om volledig kosteloos ons letselschadebureau in te schakelen. Samen met u zullen wij er voor zorgen dat uw letseschade door uw tegenpartij wordt vergoed. Dat scheelt u een hoop gepieker en gedoe, waardoor u zich kunt richten op uw herstel. En zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

als ZZP-er lijdt u bij arbeidsongeschiktheid direct inkomensschade

Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u als ZZP-er dus geen salaris of inkomen doorbetaald. Ook heeft u geen recht op een Ziektewetuitkering of een andere uitkering van het UWV.

Een aantal ZZP-ers heeft zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering Maar die verzekering vergoed vrijwel nooit uw volledige verlies aan inkomen. Laat staan de doorlopende vaste kosten die u als ondernemer nu eenmaal heeft.

Als ZZP-er lijdt dus vanaf de eerste dag schade in uw inkomen (inkomensschade), vaak zonder dat daar een noemenswaardige uitkering tegenover staat.

Daarnaast zult u net als ieder ander letselschade slachtoffer worden geconfronteerd met extra kosten. Ook heeft u als ZZP-er bij letsel en letelschade altijd recht op smartengeld.

Duurt uw arbeidsongeschiktheid langer dan enkele weken, dan worden de problemen alleen maar groter. Opdrachtgevers vinden het niet erg even te wachten tot u weer bent hersteld. Maar dat moet niet te lang duren, want voor u vele anderen. Dus zelfs als u weer kunt werken, is het nog maar de vraag of u weer voor voldoende inkomsten kunt zorgen.

Zolang u arbeidsongeschikt bent, zal uw inkomen aangevuld moeten worden door de aansprakelijke partij. Maar hoe langer dat nodig is, hoe kritischer men wordt. Uw tegenpartij zal kunnen stellen dat u ook zonder whiplash letsel op enig moment niet meer als ZZP-er zou werken. Bijvoorbeeld omdat er geen werk meer voor u is.

Of u had uitzicht op een “vaste klus” bij één van uw opdrachtgevers en dat gaat nu niet door. Uw tegenpartij zal dat misschien niet willen erkennen. Of buitensporig veel eisen stellen aan het door u te leveren bewijs.

Het is dus in uw belang om bij letselschade juridische hulp in te schakelen. Bij Van der Toorn Personenschade helpen wij u graag en dat kost u niets! Beloofd!

Letselschade en aansprakelijkheid betreffende ZZP-er

Als u letselschade oploopt door een verkeersongeval, een ongeval met diereneen hondenbeet of door een andere oorzaak, dan maakt het voor de aansprakelijkheid niet uit dat u ZZP-er bent.

Uw letselschade wordt dan op dezelfde wijze beoordeeld als die van ieder ander. Veel lastiger wordt het als u als ZZP-er letselschade oploopt door een bedrijfsongeval. Want dan heeft u helaas niet altijd voldoende rechtsbescherming.

normale aansprakelijkheid werkgever voor letselschade bedrijfsongeval

In artikel 7:658 BW staat dat een werkgever aansprakelijk is voor letselschade van een werknemer ontstaan door een bedrijfsongeval. Deze bepaling is bedoeld om een werknemer juridisch tegen een bedrijfsongeval met letselschade te beschermen.

In de dagelijkse praktijk blijkt een werkgever bijna altijd aansprakelijk voor de letselschade van zijn werknemer. Zeker wanneer de werknemer zijn werkgever een concreet verwijt kan maken over het ontstaan van het bedrijfsongeval.

aansprakelijkheid letselschade bedrijfsongeval ZZP-er

Veel ZZP-ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, want dat is onbetaalbaar. ZZP-ers worden vandaag de dag steeds vaker ingehuurd om regulier personeel van de opdrachtgever te vervangen. Hierdoor doet een ZZP-er vaak gewoon hetzelfde werk als de werknemers.

Maar bij letselschade door een bedrijfsongeval wordt u als ZZP-er wettelijk veel minder goed beschermd dan de werknemers van uw opdrachtgever.

De Wetgever vond deze situatie niet wenselijk. En de rechtspraak heeft hier in de loop van de tijd aansluiting bij gezocht. Het meest recent in een arrest van de Hoge Raad van 23 maart 2012.

letselschade door een bedrijfsongeval: extra bescherming ZZP-er

Op 23 maart 2012 bevestigde de Hoge Raad in een arrest dat:

een werkgever op dezelfde wijze aansprakelijk kan zijn voor letselschade door een bedrijfsongeval van een zzp-er als voor een eigen werknemer. Met name in situaties waarin de zzp-er voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van de werkgever.

In feite komt het er op neer dat wanneer u door uw opdrachtgever bent ingehuurd om werkzaamheden te doen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn, u juridisch gezien als een werknemer wordt beschouwd.

Van belang daarbij is:

  • de feitelijke verhouding tussen u en uw opdrachtgever
  • de aard van de door u verrichte werkzaamheden
  • de mate waarin uw opdrachtgever – al dan niet door middel van anderen – invloed heeft op uw werkomstandigheden en daarmee dus op de veiligheidsrisico’s èn
  • dat het dus gaat om werkzaamheden die uw opdrachtgever ook door zijn eigen werknemers had kunnen laten uitvoeren.

Als u als ZZP-er juridisch gezien min of meer gelijk gesteld kan worden met een werknemer, dan gelden voor u als ZZP-er dezelfde bepalingen als voor een werknemer. En is uw opdrachtgever dus aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat:

  • hij alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen heeft genomen
  • voldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven of
  • de zzp-er bewust roekeloos of met opzet heeft gehand.

Voor u als ZZP-er wordt het hierdoor veel makkelijker om uw letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval bij uw opdrachtgever te claimen. En dat is wel zo rechtvaardig.

Inschakelen letselschadebureau al snel nodig

Als u als zzp’er letselschade oploopt door een bedrijfsongeval, verkeersongeval of door een andere oorzaak, dan doet u er dus het beste aan om meteen de hulp van een letselschadebureau in te roepen.

Wanneer u letselschade heeft opgelopen door een bedrijfsongeval, dan gaan wij direct voor u aan de slag met de aansprakelijkheid. Dat moet ook echt meteen, omdat er meestal nogal wat tijd verstrijkt voordat de verzekeraar van de tegenpartij het juiste standpunt inneemt. Zo’n discussie kan – als het allemaal echt tegen zit – al gauw enkele maanden in beslag nemen.

Als u letselschade heeft opgelopen door een verkeersongeval, hondenbeet, gedrag van dieren of om andere reden, dan kunnen wij er met u zo snel mogelijk voor zorgen dat de aansprakelijke partij een eerste betaling op uw schadevergoeding overmaakt. Zodat u niet al direct in financiële problemen komt.

Maar ook om dan al gelijk goed voorbereid te zijn op discussies over langdurige inkomensschade, is het verstandig om gelijk juridische hulp inschakelen.

Want deze discussies zijn voor u gewoonweg te gecompliceerd. Uw tegenpartij heeft dag in dag uit met letselschade te maken. En u – meestal – voor het eerst.

Het gaat u gewoonweg niet lukken om die discussie van uw tegenpartij te winnen. En u zou dat eigenlijk ook moeten niet willen, want dat kost u (te) veel energie. Energie die u beter aan uw herstel kunt besteden dan aan een voor u vaak frustrerende juridische discussie.

Wat kost het inschakelen van een letselschadebureau?

Bij Van der Toorn Personenschade kost u dat niets. Een aansprakelijke partij is bij letselschade namelijk ook verplicht om apart uw juridische kosten (lees: ons honorarium) te vergoeden. Dat is in de wet geregeld in artikel 6:96 BW. Onze hulp is voor u dus GRATIS.

Zitten er geen “addertjes onder het gras”?

Nee, want voor wij u met uw letselschade gaan helpen, krijgt u van ons schriftelijk de garantie dat onze hulp voor u volledig kosteloos zal zijn. U hoeft onze kosten ook niet eerst voor te schieten. Sterker nog, u krijgt onze facturen niet eens te zien, want die gaan apart en rechtstreeks naar de tegenpartij. En die moet onze facturen ook weer apart en rechtstreeks met ons verrekenen.

En als de aansprakelijkheid van de tegenpartij uiteindelijk niet komt vast te staan of onze nota’s worden om andere redenen niet (helemaal) betaald, dan is dat ons bedrijfsrisico en niet het uwe. Beloofd!

U krijgt bij ons van te voren dus een duidelijke en schriftelijke kostengarantie. Zekerheid boven alles, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

Letselschade als zelfstandige? Vraag vrijblijvend advies!

Als u twijfelt over het inschakelen van een letselschadebureau om u te helpen, vraag ons dan om advies. Dat is voor u geheel vrijblijvend en KOSTELOOS. U kunt het formulier op de website invullen, ons bellen, mailen of zelfs chatten. Wat u het prettigst vindt.

U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk onderbouwd advies. Daarna kunt u zelf beslissen wat u daarmee doet.

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade helpt u graag, goed en helemaal GRATIS!

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.