Ongeluk of letselschade door slecht wegdek? U wilt een schadevergoeding! Van der Toorn staat u bij
  • Home
  • Letselschade door slechte weg of gevaarlijke situatie

Letselschade door slechte weg of gevaarlijke situatie

Overig-slechteweg

Bij letselschade door een gevaarlijke situatie of een gebrek aan de weg, is de “wegbeheerder” in principe altijd aansprakelijk. Maar hij komt daar toch vaak onderuit!

Door slecht onderhouden wegen of aan gevaarlijke verkeerssituaties, kunt u letsel en letselschade oplopen. Dit soort vervelende ongelukken komen in Nederland nog té vaak voor. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt feitelijk meestal bij de wegbeheerder.

Maar wat is een wegbeheerder? En wie is de wegbeheerder? Hoe zorgt u er voor dat uw letselschade wordt vergoed. Daarvoor heeft u echt gespecialiseerde hulp nodig van een letselschadebureau, want alleen redt u dat niet.

Wie is de wegbeheerder?

Een wegbeheerder is degene die voor een weg en het onderhoud daarvan verantwoordelijk is. In de meeste gevallen is de wegbeheerder ook de eigenaar van de weg. Openbare wegen worden bijna altijd beheerd door een overheid of overheidsinstelling, al hoeft dat niet perse het geval te zijn. De beheerder van een spoorweg is de “railinfrastructuurbeheerder”.

Aansprakelijkheid wegbeheerder letselschade

In de Wet is vastgesteld dat wegbeheerders een grote verantwoordelijkheid dragen voor het onderhoud aan hun wegen, trottoirs en fietspaden.

Artikel 6:174 bepaalt dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor de letselschade van weggebruikers ontstaan door een slechte toestand van de weg.

U dient te bewijzen dat uw letselschade is veroorzaakt door de slechte toestand van de weg of een gevaarlijke situatie. En dat valt in de praktijk niet mee.

Want:

  1. als uw letselschade mede is veroorzaakt door uw eigen rijgedrag of
  2. als uw letselschade ook met de juiste, tijdige maatregelen en voldoende onderhoud zou zijn ontstaan of
  3. als uw letselschade alleen met héél intensief en duur onderhoud voorkomen had kunnen worden of
  4. als het wel dan niet veranderen of onderhouden van een bepaalde weg of gevaarlijke situatie tot de “vrije beleidsruimte” van de wegbeheerder hoort,

dan is de wegbeheerder uiteindelijk toch niet aansprakelijk! Hoe zuur dat voor u ook zal zijn.

Mogelijk juridische verweren wegbeheerder

Een wegbeheerder heeft daarnaast nog een aantal voor hem belangrijke verweren om onder zijn aansprakelijkheid uit te komen:

  • als weggebruiker moet u er op bedacht zijn dat de toestand van de weg niet altijd in perfecte staat verkeert,
  • hoe beter u bekent bent met de situatie ter plaatse, des te eenvoudiger het voor de wegbeheerder zal zijn om aan te tonen dat u zelf onoplettend bent geweest èn
  • het kan zo zijn dat er geen sprake van een gebrek aan de weg zelf, zoals bij gladheid of olie op het wegdek.

Deze verweren zal de wegbeheerder – als het ook maar even kan – standaardmatig aanvoeren als u hem aansprakelijk stelt voor uw letselschade.

Altijd letselschadebureau inschakelen

De verzekeraar van de wegbeheerder heeft er belang bij om de aansprakelijkheid voor het ontstaan van uw letselschade af te wijzen. U heeft kunnen lezen dat men daarvoor over voldoende “verweermiddelen” beschikt. En soms echt tegen beter weten in, puur “om het te proberen”. De wegbeheerder zelf trouwens ook, want die heeft meestal een hoog eigen risico en moet uw letselschade vaak zelf betalen. Op die manier kan men namelijk onder de verplichting tot vergoeding van uw letselschade uit.

Omdat u het risico loopt dat een wegbeheerder aansprakelijkheid altijd eerst “standaardmatig” zal afwijzen, doet u er verstandig aan om meteen een letselschadebureau in te schakelen. Want alleen dan weet u voor 100% zeker dat er ook iemand is die alleen op uw belangen let.

Als u ons vraagt om u bij uw letselschade te helpen, dan gaan wij allereerst samen kijken of we voldoende kunnen bewijzen dat u recht heeft op vergoeding van uw letselschade. Als dat zo is, dan gaan wij er voor zorgen dat de aansprakelijkheid wordt erkend. Van daaruit helpen wij u met de rest van uw letselschade.

Kosteloze juridische hulp bij letselschade openbaar vervoer

Het inschakelen van een letselschadebureau is voor u geheel kosteloos. Want de wegbeheerder of zijn verzekeraar is ook gehouden om uw juridische kosten (lees: ons honorarium) te vergoeden. Dat is in de Wet geregeld in art. 6:96 BW. Erkent men aansprakelijkheid voor 100%, dan zullen uw juridische kosten ook voor 100% moeten worden vergoed.

En juist op dat punt onderscheiden wij ons van ieder ander letselschadebureau. Want ook als de wegbeheerder de aansprakelijkheid niet of niet helemaal erkent, dan krijgt u van ons volledig kosteloze rechtshulp. Als de wegbeheerder onze kosten om welke reden dan niet (volledig) vergoedt, dan komt dat voor onze rekening en krijgt u van ons geen factuur. Wij garanderen u dat van te voren schriftelijk, dus er zitten geen “addertjes onder het gras”. Beloofd!

Behoefte aan vrijblijvend letselschade advies?

Heeft u letselschade opgelopen en denkt u dat de wegbeheerder aansprakelijk is? Neem dan gerust contact met ons op voor een voor u geheel vrijblijvend advies. Want dat verplicht u tot niets.

Samen kijken we of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade of niet. Bijna altijd kunnen wij u dat al direct – en dus puur aan de hand van uw eigen verhaal – vertellen. Zo weet u meteen waar u aan toe bent.

U kunt ons bellen, mailen of chatten. Wat u het prettigst vindt. U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk advies. Daarna kunt u zelf beslissen wat u ermee wilt doen.

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade helpt u graag, goed en helemaal GRATIS!

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.