Letselschadebedragen en extra kosten? Wij helpen u deskundig en gratis
  • Home
  • Letselschadebedragen: ook uw extra kosten krijgt u vergoed

Letselschadebedragen: ook uw extra kosten krijgt u vergoed

Als u door schuld van een ander letsel oploopt, dan is het logisch dat u uw letselschade vergoed wilt hebben.

Uw totale letselschade kan bestaan uit:

  • extra kosten
  • verlies van inkomen
  • smartengeld èn
  • uw juridische kosten (lees: ons honorarium).

Wanneer u letsel oploopt, dan komen er in korte tijd veel zaken op u af. Uw letsel heeft namelijk niet alleen impact op uw werk, gezinsleven en wellicht op uw mentale gezondheid. Letsel brengt ook vrijwel altijd financiële schade met zich mee.

Letselschade kan zich in verschillende vormen aandienen. Bijvoorbeeld in de vorm van extra kosten. Extra kosten die u niet had hoeven maken als u geen letsel zou hebben opgelopen. Maar ook heeft u recht op vergoeding van bijvoorbeeld mantelzorg, ziekenhuis opname of opname in een revalidatiekliniek.

Zelfs als u daar géén concrete kosten voor heeft moeten maken. Want daar bestaan namelijk speciale regelingen voor.

Wij zijn als geen ander in staat om u te helpen die extra kosten als onderdeel van uw letselschadevergoeding te claimen bij de aansprakelijke partij. En bijna altijd kunnen wij dit GRATIS voor u doen!

Extra kosten die bij letselschade veel voorkomen:

materiele schade dit zijn de kosten van beschadigde vervoermiddelen, lijfsgoederen en andere materiele zaken; u kunt bijvoorbeeld denken aan de schade aan uw voertuig, kledingschade, uw bril, mobiele telefoon, sierraden en alle andere tastbare dingen die bij het ongeval beschadigd zijn geraakt
medische kosten hierbij kunt u denken aan het eigen risico op uw zorgverzekering, kosten fysiotherapie en andere eigen bijdragen voor uw medische behandelingen.
reiskosten alle extra reiskosten die door uw letsel zijn ontstaan; deze reiskosten worden volgens de in Nederland geldende rechtspraak tegen €.0,24 per kilometer (alleen de variabele kosten) vergoed, samen met uw parkeerkosten
kosten van ziekenhuisopname u krijgt per dag ziekenhuisopname een bedrag van €.28,00, maar ook de reiskosten voor bezoek van uw naasten worden à €.0,24 per kilometer vergoed
kosten van opname in een revalidatiekliniek u krijgt per dag in het revalidatiecentrum sowieso een bedrag €.14,00, maar ook de reiskosten voor bezoek van uw naasten worden vergoed.
kosten huishoudelijke hulp als u vanwege uw letsel geen huishoudelijk werk meer kunt doen en u vraagt daarvoor hulp aan een ander, dan krijgt u daar een vergoeding voor. Oók wanneer de huishoudelijke hulp vanuit het eigen gezin, de eigen familie of vriendenkring wordt gegeven. De vergoedingen voor hulp binnen de “eigen kring” varieren van €.63,00 tot €.273,00 per week gedurende de eerste periode en later €.8,50 per uur. Voor een particuliere hulp gelden natuurlijk de gebruikelijke commerciële tarieven.
andere kosten van derden denk aan alle andere kosten samenhangend met opvang en verzorging, zoals bijvoorbeeld extra kinderopvang of buitenschoolse opvang
kosten extra hulp in en rond het huis als u het onderhoud aan de eigen woning niet meer (volledig) kunt doen, kunt u dit aan anderen uitbesteden. De kosten hiervan krijgt u vergoed. Meestal wordt ook hier met vaste bedragen gewerkt, varierend van €.100,00 per jaar tot ongeveer €.1.400,00 per jaar, afhankelijk van uw concrete woonsituatie. Ook vergoeding van de daadwerkelijk door u gemaakte kosten horen uiteraard tot de mogelijkheden.
revalidatiekosten zoals medisch fitness, zwemmen etc.
aanschaf van hulpmiddelen hulpmiddelen bedoeld om de gevolgen van uw letsel voor uw dagelijks leven te verminderen, zoals – bijvoorbeeld bij nekletsel – een steviger kussen o.i.d.
extra gas, licht en weten hiervoor is een vergoeding mogelijk als u vanwege uw letsel langdurig aan huis bent gebonden
overige extra kosten alle hierboven nog niet genoemde extra kosten die hun oorzaak vinden in uw letsel.

Juridische hulp nodig bij letselschade?

Vaak is het van te voren moeilijk te zeggen welke van uw extra kosten wel en welke niet moeten worden vergoed. Of hoe bepaalde kosten in uw specifieke situatie moeten worden beoordeeld.

Blijven vergoeding van uw extra kosten ook naar de (verre) toekomst nodig, dan wordt het weer een heel ander verhaal.

Niet zelden heeft uw tegenpartij een heel andere visie op uw letselschadevergoeding dan volgens u of dan volgens het Nederlands recht juist zou zijn..

Wij adviseren letselschade slachtoffers dan ook al vrij snel om juridische hulp in te schakelen. Alleen dán weet u dat er ook voldoende aan uw belangen wordt gedacht. En dat kost u niets.

Gratis juridische hulp bij letselschade

Een aansprakelijke partij – uw tegenpartij dus – is bij letselschade ook verplicht om uw juridische kosten (lees: onze nota’s) te vergoeden. Dat staat zo in de Wet geregeld (art. 6:96BW). Daarmee wordt onze rechtshulp voor u dus volledig kosteloos.

In de praktijk komt het er op neer dat wij onze rekeningen rechtstreeks naar de aansprakelijke verzekeraar sturen en dat die de nota’s ook rechstreeks met ons moet verrekenen.

U hoeft onze kosten dus niet eerst voor te schieten. Sterker nog, u krijgt onze nota’s niet eens te zien. Want die worden door de tegenpartij betaald. En als die dat niet (volledig) doet, dan is dat ons bedrijfsrisico en niet het uwe. Dat beloven wij u van te voren schriftelijk.

Twijfel over inschakelen letselschadespecialist?

Als u twijfelt over het ja dan nee inschakelen van een letselschadespecialist om u te helpen, neem dan gerust contact met ons op. Dat is voor u geheel vrijblijvend en kosteloos. En het verplicht u tot niets.

U kunt ons bellen, mailen of zelfs chatten. Wat u wilt. Van ons krijgt u een eerlijk en duidelijk onderbouwd advies. Dan kunt u zelf beslissen wat u gaat doen.

Stel direct uw vraag en ontvang dezelfde werkdag een eerste gratis advies.

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.