Uitglijden, struikelen of vallen - Letselschadebureau van der Toorn
  • Home
  • Uitglijden, struikelen of vallen

Uitglijden, struikelen of vallen

Overig-uitglijden

Letsel ontstaan door uitglijden, struikelen en vallen. Het lijken van die banale voorvallen, maar ze kunnen heel wat ongelukken, letsel en dus letselschade veroorzaken.

Uitglijden, struikelen of vallen kan op uw werk gebeuren, bij iemand anders thuis, op straat, in een winkel of waar dan ook. Vaak worden dit soort ongevallen “pech” of “toeval” genoemd. Maar dat is lang niet altijd het geval! Want vaak blijkt iemand anders dan uzelf juridisch gezien verantwoordelijk. En dus aansprakelijk.

Ontstaat door uw uitglijden, struikelen of vallen letsel en is dat de schuld van een ander? Dan heeft u recht op vergoeding van uw letselschade. Maar wanneer is een ander aansprakelijk en wanneer niet?

Uitglijden, struikelen of vallen op uw werk

Jaarlijks lopen vele werknemers onnodig letsel op doordat ze uitglijden, struikelen of vallen. Over materialen, gereedschappen, onderdelen,gemorste olie en vet of ander achterblijvend afval op de werkvloer of werkplek.

In de Arbowet staat beschreven dat uw werkgever formeel juridisch verplicht is om “het werk zo te organiseren dat er geen nadelige invloed uitgaat” op uw veiligheid en gezondheid.

Met andere woorden: los van uw eigen “rol”, is uw werkgever “begin- en eindverantwoordelijk” voor de veiligheid op uw werkplek. Ook waar het gaat om uitglijden, struikelen of vallen!

Dus wanneer u op uw werkplek letsel oploopt door uitglijden, struikelen of vallen, dan is uw werkgever bijna altijd aansprakelijk voor uw letselschade. Zelfs al kon uw werkgever er – feitelijk en praktisch gezien – niets aan doen.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid van uw werkgever voor een bedrijfsongeval? Dan kunt u hier verder lezen.

Uitglijden, struikelen of vallen buiten op straat

Bent u uitgegleden, gestruikeld of gevallen op straat en heeft u daardoor letsel opgelopen? Dan kunt u recht hebben op vergoeding van uw letselschade.

De “wegbeheerder”, zoals de Gemeente, Provincie, een Waterschap of Rijkswaterstaat, kan voor uw letsel en letselschade aansprakelijk zijn.

Een wegbeheerder is – juridisch gezien – namelijk verplicht om te zorgen voor voldoende en goed onderhoud aan wegen, viaducten, fietspaden en trottoirs. Ook moet men er voor zorgen dat er geen gevaarlijke situaties op wegen ontstaan. Doet men dat niet, dan kan men aansprakelijk zijn voor uw letselschade en moet men die vergoeden.

Helaas is dit een lastig juridisch traject. De Nederlandse rechter gunt de wegbeheerder – juridisch gezien – namelijk veel ruimte om onder aansprakelijkheid uit te komen. En die ruimte grijpen de verzekeraars van de wegbeheerders natuurlijk ten volle aan.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid van de wegbeheerder, dan kunt u hier verder lezen.

Uitglijden, struikelen of vallen “bij een ander”

Uitglijden, struikelen of vallen kan – helaas – op vele manieren gebeuren. Dat kan bij iemand thuis of ergens anders waar u bent.

Als uw letsel is ontstaan omdat men een potentieel gevaarlijke situatie niet heeft veranderd, er niet voldoende onderhoud is gepleegd om dat men om andere reden niet voldoende zorgvuldig is geweest met opruimen o.i.d., dan is men voor uw letselschade aansprakelijk.

Of dat nu komt doordat:

  1. u bepaalde voorwerpen op of boven de vloer niet zag en daar ook niet hoefde te verwachten
  2. de vloer waarover u liep naar omstandigheden te glad of hobbelig was
  3. u onverwacht met niet goed zichtbare obstakels werd geconfronteerd
  4. ergens onverwacht een luik of raam openstond
  5. een vloer rot was of
  6. er iets losschoot en op u viel.

In al die gevallen is de eigenaar of bezitter van het gebouw – of formeel juridische “opstal” genoemd – aansprakelijk voor uw letselschade. Dat staat in art. 6:174BW. De bezitter of eigenaar van de “opstal” is altijd aansprakelijk, op een enkele uitzondering na.

Juridische hulp bij letselschade door uitglijden, struikelen of vallen

Juist bij letselschade door uitglijden, struikelen of vallen, bestaat er vaak discussie over de aansprakelijkheid. Dus over wie financieel verantwoordelijk is voor uw letsel en letselschade.

Bijna altijd zal uw werkgever of de eigenaar/bezitter van de opstal – of beter gezegd: zijn verzekeraar – moeilijk doen over de aansprakelijkheid. Vaak gewoon “om het te proberen”. En omdat men denkt dat u er niet voldoende vanaf weet om er tegenin te gaan.

In dit soort situaties doet u er al snel beter aan om juridische hulp in te schakelen van een letselschadebureau. Dan weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft. En dat er ook iemand is die alleen aan uw belangen denkt. Wel zo geruststellend, zeker wanneer u ook nog weet dat onze hulp voor u altijd volledig kosteloos zal zijn.

Kosteloze juridische hulp bij letselschade

In Nederland vormen uw juridische kosten onderdeel van uw totale letselschade. Met andere woorden: de tegenpartij moet niet alleen uw extra kosten, inkomensschade en een smartengeld betalen. Maar daarnaast en apart ook nog eens de kosten van het door u ingeschakelde letselschadebureau (lees: onze kosten). Daarmee wordt de hulp van een letselschadebureau voor u in feite GRATIS.

Juridische voorwaarde daarbij is wel dat de aansprakelijkheid voor uw letselschade door de tegenpartij is erkend. En bij letselschade door uitglijden, struikelen of vallen, zitten daar vaak de problemen. Want anders dan bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, is het vaststellen van de aansprakelijkheid vaak iets dat lang duurt en veel inspanningen vraagt.

Bij letselschadebureau Van der Toorn Personenschade heeft u echter altijd recht op kosteloze rechtshulp. Dus wij maken van de voren met u een inschatting van uw kansen op een letselschadevergoeding. Als wij samen denken dat de tegenpartij schuldig en u dat ook echt met ons kan bewijzen, dan gaan we voor u aan de slag. En krijgt u van ons een hele duidelijke kostengarantie. Komt de aansprakelijkheid uiteindelijk en onverhoopt toch niet vast te staan of worden onze kosten om andere redenen niet volledig vergoed, dan is dat ons bedrijfsrisico en niet het uwe.

En als wij uw kansen op een letselschadevergoeding niet al meteen tijdens ons eerste contact kunnen inschatten, dan krijgt u van ons het verzoek om een paar dingen uit te zoeken en wat foto’s van de ongevalssituatie te maken. Dan kijken we meteen daarna wat we voor u kunnen doen. Want duidelijkheid boven alles.

Uitgegleden, gestruikeld of gevallen en behoeft aan advies?

Bent u door schuld van een ander uitgegleden, gestruikeld of gevallen en u heeft u behoefte aan letselschade advies? Neem dan gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend advies. Dat kan via het formulier op de website, per email of telefonisch. Het kan zelfs via de chat. Wat u het prettigst vindt.

U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk advies en dat verplicht u tot niets. Daarna kunt u zelf kijken wat u er mee wilt.

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade helpt u graag, goed en helemaal GRATIS!

 

 

 

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.