Letselschade voetganger? Wij staan u bij met gratis juridisch advies
  • Home
  • Letselschade voetganger

Letselschade voetganger

Verkeer-voetganger

Heeft u als voetganger letselschade opgelopen door een verkeersongeval? Dan heeft u vrijwel altijd recht op vergoeding van uw letselschade. Zelfs al veroorzaakte u het verkeersongeval door uw eigen schuld. Wettelijk gezien, bent u namelijk extra beschermd tegenover motorverkeer, zoals auto’s, motoren, brommers, scooters en snorfietsers.

Voetganger en letselschade verkeersongeval

Als voetganger loopt aanzienlijk meer kans op letsel en letselschade door een verkeersongeval dan gemotoriseerd verkeer. Als voetganger bent u in het verkeer nu eenmaal veel kwetsbaarder. U wordt niet beschermd door een cabine of veiligheidshelm, terwijl het motorverkeer om u heen vaak relatief hard rijdt.

Daarom heeft een verkeersongeval op u als voetganger een veel grotere impact dan op het andere (motor)verkeer. Als voetganger loopt u – helaas – eerder letselschade op door verkeersongeval dan bijvoorbeeld een automobilist.

Voetganger bij letselschade verkeersongeval extra beschermd

Vanwee uw verhoogde kwetsbaarheid in het verkeer, wordt u als voetganger in Nederland extra beschermd door de Wet. Een bestuurder van een motorvoertuig, is bijna altijd aansprakelijk voor uw letselschade. Althans voor tenminste 50%  van uw schade.

Voetgangers onder de 14 jaar – kinderen dus – krijgen hun letselschade sowieso altijd voor 100% vergoed!  Zelfs als zij het verkeersongeval zelf hebben veroorzaakt. Dat staat in art. 185 WVW. Hierna zullen wij u uitleggen hoe dat precies werkt.

Wij zijn dé letselschadespecialist van Nederland. Als u dat wilt, dan helpen wij u met het claimen van uw letselschade na een verkeersongeval. En dat is voor u helemaal KOSTELOOS.

Letselschade verhalen na verkeersongeval is geen “claimgedrag”

Als u als voetganger letselschade heeft opgelopen door verkeersongeval, dan staat u er waarschijnlijk niet direct bij stil om uw letselschade te verhalen.

“Zo zijn wij niet in Nederland”, maar het recht geeft u uitdrukkelijk de mogelijkheid om uw letselschade na een verkeersongeval op veroorzaker te claimen.

En dat is bijna altijd een verzekeringsmaatschappij, dus dat hoeft uw tegenpartij niet zelf te betalen. Anders gezegd: het is een kwestie van “verzekeringswerk”, zonder persoonlijke financiële gevolgen voor een ander.

In de huidige economische tijden is er ook al snel sprake van letselschade, bijvoorbeeld in de vorm van extra kostenverlies van inkomen en smartengeld.

Eén keer naar de EHBO van een ziekenhuis, transport per ambulance of enkele behandelingen fysiotherapie en het eigen risico op uw zorgverzekering wordt u al in rekening gebracht.

Een aantal medische behandelingen is helemaal niet gedekt, zeker niet wanneer u alleen maar een basisverzekering heeft.

Het is zelfs niet ondenkbaar dat u als voetganger door een verkeersongeval letselschade oploopt die voor lange tijd invloed heeft op uw dagelijks leven. U kunt – bijvoorbeeld – arbeidsongeschikt worden, waardoor u niet kunt werken. Dit kan meteen of in de loop van de tijd aanzienlijke invloed hebben op de hoogte van uw inkomen. Het is juist dan van belang dat uw inkomen zo snel mogelijk wordt aangevuld tot het niveau dat u gewend bent.

Daarnaast kan gedacht worden aan allerlei andere kosten die u moet maken, zoals reiskosten, kosten van huishoudelijke hulp en kosten van geneesmiddelen of verpleging. En voor uw “gederfde levensvreugde” (immateriele schade) heeft u altijd recht op smartengeld.

Het verhalen van uw letselschade door een verkeersongeval is dus niet raar en is ook geen “claimgedrag”. Als voetganger heeft u wettelijk gezien nu eenmaal recht op vergoeding van uw letselschade. Dat staat in de Wet en daar betaalt al het motorverkeer keurig premie voor.

Zeker in de huidige economische tijden kan het voor u al snel van belang zijn dat uw letselschade wordt vergoed, zodat u zich financieel geen zorgen hoeft te maken en u zich volledig kunt richten op uw herstel.

In de Wet staat ook dat u als voetganger recht heeft op voor u kosteloze rechtshulp. Dus wanneer u ons vraagt om u te helpen bij het verhalen van uw letselschade, dan is dat voor u volledig KOSTELOOS. Afgesproken!

Ook vergoeding letselschade verkeersongeval bij eigen schuld

Als voetganger heeft u bijna altijd recht op vergoeding van uw letselschade na een verkeersongeval. Zelfs als u het verkeersongeval zelf heeft veroorzaakt . Wettelijk is namelijk geregeld dat:

  1. een voetganger jonger dan 14 jaar (een kind dus) heeft na een verkeersongeval altijd recht op 100% van zijn of haar letselschade
  2. een voetganger ouder dan 14 jaar krijgt zijn of haar letselschade bijna altijd voor tenminste 50% vergoed. Zelfs als u als voetganger zelf het verkeersongeval heeft veroorzaakt
  3. en of u als voetganger in de situatie dat u zélf verantwoordelijk bent voor het ontstaan van het verkeersongeval uw letselschade toch volledig (dus voor 100%) krijgt vergoed, hangt af van een aantal factoren.

Voetganger en letselschade verkeersongeval: % aansprakelijkheid?

Vaak zult u als voetganger zelf niet precies kunnen inschatten waar u recht op heeft. Maar zelfs als u dat wel zou weten, dan kan het natuurlijk zo zijn dat een aansprakelijke verzekeraar daar volledig anders over denkt.

Het vaststellen van de aansprakelijkheid voor letselschade door een verkeersongeval is erg “met de feiten verweven”. En zeker als het gaat om een een voetganger met letselschade. Het gaat om een juridische interpretatie van de feitelijke gang van zaken op het moment van het verkeersongeval.

Juist dat is voor u als niet-deskundige vaak een hele lastige materie, al was het maar omdat u eigenlijk ook niet kúnt weten of een (afwijzend standpunt) van een aansprakelijke verzekeraar klopt of niet.

Daarnaast is het nog eens zo dat een aansprakelijke verzekeraar vaak hele andere belangen heeft dan u. En u kunt niet zeker genoeg weten of die verzekeraar ook wel voldoende met uw belangen rekening houdt.

Voetganger en letselschade door een verkeersongeval: een tabel

In de onderstaande tabel vindt u alles nog eens schematisch weergegeven. U zult zien dat een voetganger bij letselschade door een verkeersongeval bijna altijd recht heeft op (gedeeltelijke) vergoeding van zijn schade. Zelfs als u als voetganger zelf het verkeersongeval heeft veroorzaakt, wordt er altijd minstens 50% van uw letselschade vergoed.

Slechts hoogst zelden krijgt u als voetganger uw letselschade door een verkeersongeval helemaal niet vergoed (0%). Dat gebeurt alleen als er sprake is van zogenaamde “overmacht” aan de kant van het motorverkeer.

Als er sprake is van “overmacht”, dan kan het motorverkeer “rechtens gezien geen enkel verwijt worden gemaakt”, zoals dat in juridische zin wordt omschreven.

In normaal Nederlands komt er op neer dat het motorverkeer dan écht geen enkel verwijt, maar dan ook zelfs geen theoretisch verwijt, kan worden gemaakt over hun manier van rijden. Er moet dus écht niets op hun rijgedrag zijn aan te merken. Ofwel er moet “brandschoon” zijn gereden.

In de praktijk gebeurt dat zelden of nooit nooit en krijgt u als voetganger uw letselschade door een verkeersongeval bijna altijd voor minstens 50% vergoed. Maar vaak heeft u echter recht op méér dan die 50%,

Een aansprakelijke verzekeraar zal u vaak anders doen geloven, al was het maar om zijn eigen “economische redenen”. Met andere woorden: u kunt er nou eenmaal niet voor de volle 100% op vertrouwen dat uw tegenpartij het goed met u voor heeft.

voetganger auto, motor, brommer of scooter % vergoeding van uw letselschade
niet fout wel fout 100%
wel fout wel fout 50% – 100%
wel fout niet fout 0% bij overmacht
wel fout niet fout 50% – 100% in alle andere gevallen
jonger dan 14 jaar wel fout | niet fout altijd 100%

Letselschade voetganger: neem altijd letselschadebureau

Het vaststellen van aansprakelijkheid en letselschade na een verkeersongeval is juridisch vaak ingewikkeld en ook emotioneel belastend.

Juist om die reden is het voor zo belangrijk om bij letselschade na een verkeersongeval een letselschadespecialist in te schakelen. Zeker als voetganger. Dat geldt des te meer als u weet dat die hulp u niets zal kosten.

Graag helpen wij u met het verhalen van uw letselschade. Als geen ander zijn wij gespecialiseerd in het helpen van voetgangers met letselschade door een verkeersongeval.

Wij zijn HET letselschadebureau van Nederland en in staat om uw letselschade door een verkeersongeval snel en doeltreffend te verhalen.

Samen zorgen wij er voor dat u een eerlijke en rechtvaardige vergoeding van uw letselschade zult krijgen. En dat is voor u volledig kosteloos. U kunt zich richten op uw herstel en wij regelen voor u de rest.

Van der Toorn Personenschade helpt u graag en helpt u goed!

Juridische bijstand voor voetganger bijna altijd gratis

Hulp bij letselschade na een verkeersongeval is voor u als voetganger vrijwel altijd GRATIS.

In de Wet staat namelijk dat een aansprakelijke partij ook gehouden is om uw juridische kosten (lees: ons honorarium) te vergoeden. Dat staat in art. 6:96 BW.

Onze kosten worden dus gezien als een apart onderdeel van uw totale letselschade. In de praktijk komt het er op neer dat wij onze nota’s rechtstreeks naar de aansprakelijke verzekeraar sturen. En die moet deze rekeningen ook rechtstreeks aan ons betalen. Als de aansprakelijke partij dat niet of niet volledig doet, dan komt dat voor onze rekening en niet de uwe.

Op deze manier wordt onze hulp bij letselschade voor u helemaal gratis. Sterker nog, u krijgt onze nota’s niet eens te zien en u hoeft ze ook niet eerst voor te financieren. U krijgt uw totale letselschade vergoed en daarnaast betaalt de tegenpartij – apart – onze kosten. Simpel, maar effectief, want zo nemen wij u echt zoveel mogelijk financiele zorgen uit handen. En daar gaat het ons om.

Al tijdens eerste contact duidelijkheid en een kostengarantie

Door onze enorme deskundigheid en ervaring met letselschade is Van der Toorn Personenschade in staat om u al tijdens ons eerste contact en puur aan de hand van uw eigen verhaal, een inschatting te geven van uw juridische kansen.

Als wij denken dat u als voetganger voldoende kans maakt op vergoeding van uw letselschade, dan krijgt u van ons direct – dus voordat wij voor u aan de slag gaan – een duidelijke schriftelijke kostengarantie.

Daarin staat dat als de aansprakelijkheid niet of slechts gedeeltelijk wordt erkend of onze kosten om een ander redenen niet of niet helemaal worden vergoed, u van ons geen rekening zult ontvangen. Ook niet achteraf. Want kosteloos is kosteloos!

Of u als voetganger in aanmerking komt voor kosteloze juridische bijstand bij letselschade, beoordelen wij dus direct tijdens ons eerste – voor u ook gratis – contact. U hoort dan gelijk waar u aan toe bent. Duidelijkheid boven alles.

Heeft u behoefte aan letselschade advies?

Heeft u als voetganger letselschade opgelopen door een verkeersongeval en heeft u behoefte aan een letselschade advies? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bellen, het formulier op de website invullen, een mail sturen of zelfs chatten. Wat u het prettigst vindt.

U krijgt van ons een eerlijk en deskundig advies en dat verplicht u tot niets. U kunt vervolgens zelf besluiten wat u met ons advies doet.

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade helpt u graag, goed en altijd GRATIS!

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.