Letselschade ontstaan tijdens sport en spel - Letselschadebureau van der Toorn
  • Home
  • Letselschade ontstaan tijdens sport en spel

Letselschade ontstaan tijdens sport en spel

Overig-sportenspel

Letselschade en sport- en spelsituaties

Sporten is bijna altijd goed uw gezondheid. Uw lichamelijke conditie verbetert, u bent er even lekker uit met vrienden of vriendinnen en het houdt u scherp. Maar helaas loopt u ook kans op blessures en zelfs ongelukken. Gevaarlijke en risicovolle situaties horen bij sport, en bij teamsport in het bijzonder. Maar we staan daar niet altijd voldoende bij stil.

Vaak geen aansprakelijkheid bij sport- en spelsituaties

Want binnen het aansprakelijkheidsrecht neemt “sport en spel” namelijk een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ zou zijn en tot aansprakelijkheid voor uw letselschade zou leiden, is dat binnen de lijnen vaak niet.

Met andere woorden: binnen “sport- en spelsituaties” dient men fysiek gezien meer van elkaar te accepteren dan binnen het normale dagelijkse leven. Wij geven u een voorbeeld.

Als een tennisgame is afgelopen, slaat de ene speler de ballen terug naar de andere speler die aan de beurt is om te gaan serveren. Eén van die ballen komt, nogal onhandig geslagen, hard en vol in het oog van die andere speler. Die andere speler loopt ernstig oogletsel op, maar wordt de speler die de bal heeft geslagen door de rechter niet aansprakelijk geacht. Omdat het bij tennis hoort dat spelers over en weer gedragingen van elkaar kunnen verwachten die niet altijd even handig, gelukkig of zorgvuldig zijn.

Wanneer wel aansprakelijkheid sport- en spel?

U heeft wel recht op vergoeding van uw letselschade als uw medespeler of tegenstander dingen doet die echt heel duidelijk ingaan tegen de geest van het spel. Of die zo abnormaal zijn, dat ze door u en de andere deelnemers niet hoeven te worden verwacht.

Maar het enkele feit dat iemand een spelregel heeft overtreden, betekent niet automatisch dat diegene aansprakelijk is voor uw letselschade. Maar naarmate de overtreding ernstiger is, neemt de kans op aansprakelijkheid wel significant toe.

Als u letselschade oploopt door een stevige confrontatie met uw tegenstander, dan zal de rechter dus moeten beoordelen of dit nog binnen de normale verwachtingen van uw sport ligt. Als dat zo is, dan is uw letselschade het gevolg van “een ongelukkige samenloop van omstandigheden”. Is dat echter niet zo, dan is uw tegenstander aansprakelijk en moet die uw letselschade vergoeden.

Of u ook echt deelneemt aan een sport- of spelsituatie of alleen maar toeschouwer bent, is niet altijd even duidelijk. Maar het is voor de beoordeling van de aansprakelijkheid niet perse noodzakelijk om actief aan het spel deel te nemen. En het “spelelement” is ook niet meteen beëindigd direct op het moment dat het spel formeel is afgelopen.

Als u letsel oploopt binnen een sport- of spelsituatie, dan is bewijs over de toedracht van uw letsel van belang. Zoals videobeelden en getuigen. Want u moet bewijzen dat de situatie waarin u gewond raakte, buiten de regels of geest van het spel viel. En dat valt echt niet mee. De conclusie dat sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden ligt bij sport en spel namelijk veel eerder voor de hand dan daarbuiten. Juist dit maakt het verschil tussen wel of geen vergoeding van uw letselschade.

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.