Letselschade opgelopen door paardrijden? Wij staan u bij!
  • Home
  • Letselschade ontstaan tijdens paardrijden of in de manege

Letselschade ontstaan tijdens paardrijden of in de manege

Dieren-paardrijden

Heeft u letselschade opgelopen tijdens paardrijden? De eigenaar of bezitter van het paard is altijd aansprakelijk voor uw letselschade. Vraag direct juridisch advies aan of lees eerst verder.

Paardrijden is voor jong en oud een populaire sport. Rondrijden op het strand, in het bos of in de bak van een manege. Samen even één zijn met uw paard, voor velen één van de mooiste dingen die er bestaat. Maar dat “geluk” heeft soms helaas ook een keerzijde.

Paardrijden veroorzaakt veel ernstige letselschade

Als ruiter loopt u namelijk ook een fors risico, namelijk dat op letsel en letselschade. Nou geldt dat op zich voor iedere vorm van sport of hobby, maar de kans op letselschade tijdens paardrijden ligt nu eenmaal aanmerkelijk hoger. In de loop der jaren is hier menig juridische procedure over gevoerd. Spijtig genoeg vaak over relatief ernstig letsel en daardoor over omvangrijke letselschade.

Bezitter paard of de manege altijd aansprakelijk voor letselschade

Wat veel mensen niet weten, is dat u als ruiter extra juridische bescherming heeft. De bezitter van het paard – vaak de eigenaar of manege – is namelijk altijd aansprakelijk voor de door het paard veroorzaakte letselschade (dat is geregeld in artikel 6:179 BW).

Ook als op de manege een bordje staat met daarop iets als: “paardrijden geschiedt op eigen risico! Wij zijn niet aansprakelijk voor schade”. In het verleden heeft de rechter namelijk al vele malen bepaald dat de bezitter of eigenaar van het paard of de manege, deze wettelijke aansprakelijkheid niet “uit kan sluiten”.

Deze vorm van “risico-aansprakelijkheid” is gebaseerd op het gevaar “dat in de eigen energie van het dier schuilt en het onberekenbare element dat daarin is gelegen”.

Wel vaak toerekening eigen schuld aan ruiter

Wél zult u in het geval van paardrijden – in ieder geval als het gaat om paardrijden tijdens lessen op een manege – vrijwel altijd een percentage eigen schuld krijgen toegerekend. Voor volwassenen kan dat oplopen tot 50% van uw totale letselschade.

Of, zoals de rechter het uitdrukt: “dat er mogelijk sprake is van omstandigheden die aan de schadelijder kunnen worden toegerekend, die mede hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade”. Daarbij kunt u denken aan:

  1. de mate van ervaring van het slachtoffer
  2. eventuele rijfouten, menfouten of andere fouten van het slachtoffer
  3. de leeftijd van het slachtoffer en
  4. de functionele rol van het slachtoffer en de setting waarbinnen het ongeval plaatsvond.

In het vonnis van onze cliënte Dorien van der Valk tegen Stal Ravensheuvel en haar verzekeraar Interpolis, werd de manege uiteindelijk voor 70% van de letselschade van Dorien aansprakelijk geacht. In latere instantie werd door een rechter bij een 12 jarige amazone zelfs 100% aansprakelijkheid aangenomen, dus zonder toekenning van eigen schuld aan het slachtoffer. In 2016 is er een soortgelijke uitspraak van de rechter geweest. Ditmaal ging het om een meisje dat zonder toestemming van de eigenaar paard is gaan rijden.

Daarbij werd gezegd: “bij de beantwoording van de vraag onder welke omstandigheden gedragingen van kinderen onder de 14 aan hen toegerekend kunnen worden in het kader van de eigen schuld-vraag, speelt de verwijtbaarheid van de gedraging van het kind (in de zin van roekeloosheid, ongehoorzaamheid of baldadigheid) een belangrijke rol, waarbij in zijn algemeenheid heeft te gelden dat meer van een kind verlangd mag worden naarmate het ouder is”, aldus de Rechtbank Midden-Nederland in haar vonnis van 5 juni 2013.

Conclusie aansprakelijkheid paardrijden of manege

Als u als ruiter op een paard van een ander letselschade oploopt, dan zult u bijna altijd minimaal 50% van uw totale letselschade vergoed kunnen krijgen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan dit oplopen tot uiteindelijk 100%.

Is een slachtoffer minderjarig, dan zal dat – ook afhankelijk van de omstandigheden – al snel op 100% van de totale letselschade uitkomen.

De ervaring leert echter dat een aansprakelijkheidsverzekeraar bijna altijd eerst zal proberen om zo min mogelijk aansprakelijkheid te erkennen. Met andere woorden: wellicht zal men uw letselschade eerst helemaal afwijzen. Of wanneer u als volwassene letselschade oploopt tijdens paardrijden, standaardmatig proberen om slechts voor 50% aansprakelijkheid te erkennen. Soms tegen beter weten in.

Letselschade door paardrijden? Neem altijd letselschadebureau!

Het bepalen van wie aansprakelijk is, kan bij letselschade door paardrijden lastig zijn. U beschikt nu eenmaal niet over voldoende kennis om dat zelf met succes te regelen. Daarnaast ontstaat door paardrijden vaak ernstig letsel. Het wordt dan al snel te ingewikkeld om zelf uw letselschade vast te stellen. Daarbij wetende dat de belangen van uw tegenpartij niet altijd perse overeenkomen met die van u.

Wij adviseren slachtoffers die letselschade hebben opgelopen dan ook altijd om een letselschadebureau in te schakelen. Want alleen dan weet u zeker dat er een deskundig iemand is die alleen aan uw belangen denkt. Die voor u over de aansprakelijkheid kan discussiëren en die samen met u uw letselschade kan vaststellen. Wel zo geruststellend, lijkt ons.

Zeker omdat het ook nog eens zo is dat het inschakelen van een letselschadebureau u niets hoeft te kosten. Want een aansprakelijke partij is in Nederland ook verplicht om uw juridische kosten (lees: ons honorarium) te vergoeden. Wordt de aansprakelijkheid voor 100% door de tegenpartij erkend, dan zal men ook 100% van uw juridische kosten moeten vergoeden.

En juist daarin zijn wij echt uniek. Ook als uw tegenpartij de aansprakelijkheid niet volledig erkent, dan krijgt u bij ons volledig kosteloze rechtshulp. Als de tegenpartij de aansprakelijkheid niet volledig erkent of men betaalt onze kosten om andere redenen niet (volledig), dan is dat ons bedrijfsrisico en krijgt u van ons toch geen rekening. Dat garanderen wij u van te voren schriftelijk, dus er zitten voor u “geen adders onder het gras”.

Behoefte aan letselschade advies?

Heeft u tijdens paardrijden letselschade opgelopen? Neem dan gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend advies. Dat verplicht u tot niets.

Samen met u kijken we of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade. Bijna altijd kunnen wij u al direct – en dus puur aan de hand van uw eigen verhaal – vertellen of u wel of geen recht heeft op vergoeding van uw letselschade. Zo weet u meteen waar u aan toe bent.

U kunt ons bellen, mailen of chatten. Wat u wilt. U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk onderbouwd advies. Daarna kunt u zelf beslissen wat u ermee wilt doen.

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade helpt u graag, goed en helemaal GRATIS.

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.