Smartengeld? Lees hier wat u rechten zijn. Deskundig juridisch advies
 • Home
 • Letselschade smartengeld? Wij verlenen deskundig advies

Letselschade smartengeld? Wij verlenen deskundig advies

Icon-smartengeld

Het smartengeld is bedoeld voor de vergoeding van uw emotionele schade. Smartengeld is dus maar 1 onderdeel van uw totale letselschade.

Smartengeld

Vaak wordt gedacht dat met het woord “smartengeld” iemands totale letselschade wordt bedoeld. Die gedachte is op zich begrijpelijk, maar klopt niet.

Het smartengeld is 1 heel speciaal onderdeel van uw totale letselschade. Het is een aparte vergoeding die u ontvangt voor het leed dat u is aangedaan. Een vergoeding voor “gederfde en nog te derven levensvreugde” of een “immateriele schadevergoeding”, zoals dat officieel wordt genoemd.

U heeft naast smartengeld óók nog recht op vergoeding van al uw andere letselschade. In Nederland gaat dat om alle extra kosten (inclusief niet-betaalde mantelzorg) die u vanwege uw letsel heeft gemaakt en nog steeds moet maken.

Daarnaast heeft u recht op alle inkomsten die u door uw letsel bent misgelopen en nog zult mislopen.

Wanneer smartengeld?

Wanneer u door schuld van een ander lichamelijk letsel oploopt, dan heeft u volgens de Wet altijd recht op vergoeding van uw “emotionele schade”, ook wel bekend als smartengeld of immateriele schadevergoeding.

In Nederland heeft alleen het slachtoffer zelf recht op smartengeld. Wanneer bijvoorbeeld iemands partner of kind komt te overlijden, dan bestaat er wettelijk gezien helaas geen mogelijkheid voor smartengeld. In die gevallen heeft u wel recht op andere vormen van schadevergoeding, overlijdensschade genoemd.

Wat is smartengeld of immateriele schadevergoeding?

Het woord immateriele schadevergoeding vertelt u eigenlijk al dat het niet gaat om materiële schade gaat om geestelijke schade. Dit wordt ook wel met de woorden “gederfde levensvreugde” of “emotionele schade” aangeduid.

Let op, want naast het smartengeld heeft u ook altijd recht op vergoeding van uw materiële letselschadeschade, die kan bestaan uit:

extra kosten en gederfde inkomsten

Heeft u door bijvoorbeeld een verkeersongeval of bedrijfsongeval letsel opgelopen, dan u dus altijd recht op smartengeld of een immateriële schadevergoeding.

Het smartengeld is puur en alleen bedoeld ter compensatie van uw verdriet, pijn of en ander verlies van levensvreugde. U krijgt het smartengeld náást de vergoeding van uw overige letselschade, zoals extra kosten en verlies aan inkomsten. Het is meestal de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker, die uw smartengeld moet vergoeden.

Hoogte smartengeld in Nederland

Test onderschrift

Wilt u deskundig advies bij het berekening van smartengeld?

De hoogte van het smartengeld wordt in Nederland op een wat vreemde manier vastgesteld. Bij het vaststellen van smartengeld worden – onder meer – de volgende punten in overweging genomen:

 • het soort letsel dat u heeft opgelopen en de ernst hiervan
 • wel of geen ziekenhuisopname of opname in revalidatiekliniek en de duur hiervan
 • de duur en zwaarte van de medische behandelingen
 • de uiteindelijke duur van het herstel van uw letsel
 • de pijn die u tijdens uw herstel heeft gehad
 • de pijn die u naar de toekomst toe zult blijven houden
 • de aanwezigheid van blijvende restbeperkingen
 • de aanwezigheid van blijvende, zichtbare gevolgen van het letsel (bijvoorbeeld littekens of niet meer goed kunnen lopen)
 • de invloed van deze blijvende, zichtbare gevolgen op uw werk, relatie, sociale kring en vrijetijdsbesteding
 • de duur en de mate van arbeidsongeschiktheid als gevolg van uw letsel
 • de mate van beperking in de ontwikkeling van uw toekomstige werkzame leven.

Het totaal van die overwegingen leidt tot een bepaald bedrag aan smartengeld en zal door de aansprakelijke partij aan u moeten worden vergoed. Dit is helaas geen kwestie van “meten is weten”, eenvoudig af te lezen tabellen of vaste bedragen. Voor de bepaling van uw smartengeld zal bijna altijd de ANWB Smartengeldgids als uitgangspunt dienen.

De ANWB Smartengeldgids

Alle uitspraken die Nederlandse rechters ooit over smartengeld hebben gedaan, worden periodiek gebundeld in de ANWB Smartengeldgids.

Deze gids wordt door rechters en letselschadespecialisten gebruikt als leidraad bij de bepaling van de hoogte van uw smartengeld. De meest recente versie is de 18e druk 2012. In de smartengeldgids staan alle ooit door rechters over smartengeld gedane uitspraken vermeld.

De uitspraken staan per categorie vermeld, namelijk smartengeld na:

 • ongeval
 • medische fout
 • mishandeling
 • niet-letsel en
 • voeging in strafproces.

Meestal heeft u te maken met letselschade en smartengeld na een ongeval.

Binnen iedere categorie wordt onderscheidt gemaakt naar “soorten” letsel:

 • been- en voetletsel
 • arm- en handletsel
 • hoofd-, hersen- en zenuwletsel, psychische schade
 • oogletsel
 • oorletsel
 • verlies van reuk- en smaak
 • ontsiering van gelaat en lichaam
 • schouder-, borstkas- en wervelkolomletsel
 • whiplashletsel
 • heup- en bekkenletsel, beschadiging inwendige organen
 • belemmerd spraakvermogen, mondletsel en
 • letsel geslachtsorganen.

Het smartengeld in Nederland is – vergeleken met ons omringende landen en de Verenigde Staten – bepaald niet ruimhartig te noemen. Sterker nog, veel letselschade slachtoffers ervaren de hoogte van het smartengeld niet eens als de spreekwoordelijke “pleister op de wonde” maar als een regelrechte tegenvaller.

Het is daarom dan ook verstandig om niet zelf met de aansprakelijke partij over de hoogte van uw smartengeld te gaan discussieren. Het vaststellen van smartengeld vergt namelijk echt juridische, medische en specialistische kennis. Daarnaast spelen juist bij de bepaling van uw smartengeld ook emotionele gevoelens en gedachten een rol.

Voorbeelden van smartengeld uitkeringen

Voorbeelden van smartengeld uitkeringen

Bekijk voorbeelden smartengeld

Hieronder vindt u zomaar wat voorbeelden van smartengeldvergoedingen.

Het laagste in de Smartengeldgids 2012 genoemde smartengeld na ongeval bedraagt €.210,00. Het hoogste €.178,336 (geïndexeerd) en wel voor een 25-jarige pas afgestudeerde tandarts met ernstig letsel. De voorbeelden:

> Immateriele schadevergoeding  €.7.500,00 na amputatie rechter pink

> Smartengeldgids | aanvullingen 2010 | smartengeld berekenen bij whiplash

> Hoogte smartengeld €.100.000,– na hersenletsel door schuld werkgever

> Smartengeldgids | aanvullingen 2011| smartengeldberekenen bij whiplash

Smartengeld / immateriele schadevergoeding berekenen

Natuurlijk kunt u proberen om zelf de hoogte van uw smartengeld berekenen. En vervolgens trachten uw smartengeld te verhalen bij de tegenpartij. Soms lukt dat prima, maar dat is eigenlijk alleen maar het geval als het gaat om heel licht letsel en dus “tientjeswerk”.

Anders wordt het wanneer uw letsel méér gevolgen voor u heeft dan alleen een bezoek aan uw huisarts. Dan moet u zich afvragen of het wel voldoende in uw belang is, om uw smartengeld zelf te berekenen en te claimen. Het vaststellen van smartengeld is uiteindelijk tamelijk ingewikkeld.

Geen enkele “letselschade” is hetzelfde, dus smartengeld berekenen is maatwerk. Daarbij komt dat de aansprakelijke verzekeraar op dit punt “in het voordeel is”, want men is op het gebied van smartengeld nou eenmaal deskundiger dan u.

Een goede letselschadespecialist – het woord zegt het al – weet als geen ander hoe uw smartengeld berekend moet worden. Samen met u kijken wij hoe hoog uw smartengeld zou moeten zijn. En dat gaan we voor u claimen.

Daarnaast berekenen wij natuurlijk ook uw overige letselschade, zoals uw extra kosten en gemiste inkomsten. Uw totale letselschade moet op juiste wijze door de tegenpartij wordt vergoed. Daar gaan wij – samen met u – voor zorgen.

Wilt u meer weten over onze kosteloze rechtshulp?

De ondersteuning van een letselschadespecialist is voor u, op grond van de Wet, bijna altijd kosteloos.

Bij ons kantoor gaan we daarin nog een stapje verder. Als tijdens ons eerste contact beoordelen wij samen met u of u inderdaad recht heeft op kosteloze rechtshulp. Als dat zo is, dan geven wij u van tevoren een harde kostengarantie.

Mocht de tegenpartij onze kosten niet willen vergoeden, dan is dat ons bedrijfsrisico en krijgt u van ons geen rekening. Sowieso is ons eerste bezoek voor u altijd vrijblijvend en dus kosteloos.

Lees HIER waarom onze juridische bijstand voor u GRATIS is en wij u van te voren een kostengarantie kunnen geven.

Heeft u een vraag over smartengeld of andere letselschade? Neem contact met ons op voor een eerste gratis advies. 

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.