Letselschade veroorzaakt door een collega
  • Home
  • Letselschade veroorzaakt door een collega

Letselschade veroorzaakt door een collega

Bedrijf-doorcollega

Aansprakelijkheid werkgever voor een bedrijfsongeval

Een werkgever is bijna altijd aansprakelijk wanneer u als werknemer een bedrijfsongeval overkomt. In de wet (art. 7:658BW) staat namelijk dat uw werkgever in beginsel altijd aansprakelijk is wanneer u een ongeluk krijgt tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden.

Het “enige” dat u in feite zelf moet doen, is aantonen dat u tijdens het werk een bedrijfsongeval heeft gehad en dat u daarbij letsel heeft opgelopen. U hoeft daarbij eigenlijk niet eens uit te leggen hoe het bedrijfsongeval precies is gebeurd.

Daarna zal uw werkgever aan moeten tonen dat hij aan al zijn veiligheidsverplichtingen heeft voldaan. Of dat het u overkomen bedrijfsongeval ook zou zijn gebeurd als er voldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen.

Letselschade veroorzaakt door een collega

In Nederland is een werkgever óók aansprakelijk voor letselschade veroorzaakt door een collega. Dus als u vanwege schuld van een collega letsel oploopt, dan is uw werkgever daarvoor aansprakelijk. En hoeft u gelukkig niet uw eigen collega aansprakelijk stellen.

De aansprakelijkheid van uw werkgever voor voor letselschade veroorzaakt door een collega, staat geregeld in art. 6:170BW. Het gaat dus in eerste instantie om fouten die direct tijdens en onder werktijd vallen. Bijvoorbeeld een werknemer die tijdens sloopwerkzaamheden van een trap af viel, omdat zijn collega deze niet had verankerd. Of omdat een collega op een heftruck of BT u heeft aangereden, ongelukken tijdens woon-werkverkeer of op een andere werklocatie.

Maar uw werkgever kan zelfs aansprakelijk zijn voor fouten van uw collega’s buiten diensttijd of werktijd. Ook die aansprakelijkheid gaat heel ver en dat valt uit onderstaande voorbeelden duidelijk af te leiden:

  1. Een werknemer die tijdens een pauze op een stoel zit, wordt van achteren door een collega in de houdgreep genomen. Daardoor komt die in forse ademnood en loopt letsel op. De man stelt zijn werkgever aansprakelijk en volgens de rechter is de werkgever ook daadwerkelijk aansprakelijk. De rechter vond in dit geval niet alleen de uitoefening van het werk doorslaggevend, maar ook de gedragingen van de collega tijdens een pauze.
  2. Een taxichauffeur mishandelt tijdens werktijd een andere persoon op straat. Het slachtoffer stelt zowel de chauffeur als diens werkgever aan tot schadevergoeding. De rechter zegt heel duidelijk dat een werkgever ook aansprakelijkheid kan zijn voor opzettelijk door ondergeschikten – en dus ook collega’s – gepleegde misdrijven en baldadigheden. Zelfs al vinden deze buiten het opgedragen taak plaats, zolang ze maar worden begaan in werkzaamheden waartoe werkgever ondergeschikte gebruikt.

Gelukkig is uw werkgever bijna altijd verzekerd

Uw werkgever blijkt gelukkig bijna altijd verzekerd te zijn tegen letselschade veroorzaakt door een collega. Uw werkgever en collega hebben dan ook niets te maken met de financiële afhandeling van uw letselschade. Want dat doet de verzekeraar. Uw letselschade zal uw werkgever of uw collega ook geen geld gaan kosten, want juist daarvoor is er een verzekering. Dus daarover hoeft u zich geen zorgen te maken.

Normaal gesproken zal uw werkgever letselschade veroorzaakt door een collega zelf melden bij zijn verzekeringsmaatschappij. Voor zover hij dat niet doet (dat zou overigens niet netjes zijn), zult u uw werkgever helaas eerst zelf aansprakelijk moeten stellen. Daarna zal uw werkgever – als het goed is – de aansprakelijkstelling zo snel mogelijk doorsturen naar zijn verzekeraar, die vervolgens rechtstreeks contact met u gaat opnemen. En juist zulke “eerste gesprekken” over het ongeval en uw letselschade, blijken niet in uw belang te zijn!

Niet te lang wachten en altijd letselschadebureau inschakelen

Te lang wachten met het aansprakelijk stellen van uw werkgever of eerst zelf allerhande brieven gaan schrijven, is niet verstandig. Sterker nog, bij te lang wachten loopt u het risico dat de verzekeraar van uw werkgever geen dekking meer hoeft te verlenen. En dan hoeft de verzekeraar van uw werkgever uw letselschade ook niet te vergoeden.

Als u dus te lang wacht, moet uw werkgever uw letselschade zelf betalen. En dat wilt u natuurlijk liever niet! Trouwens, hoe langer u wacht, hoe moeilijker de fout van uw collega nog is te achterhalen. Want misschien werkt die dan niet eens meer bij de zaak of is hij het voorval “vergeten”.

Ook het eerst zelf proberen op te lossen van uw letselschade is niet altijd in uw belang. Ofwel omdat uw werkgever uw letselschade niet bij de Arbeidsinspectie of zijn verzekeraar wil melden. En daarom probeert u financieel op onvoldoende wijze af te kopen. Ofwel omdat u tegenover de verzekeraar van uw werkgever komt te staan, die op het gebied van letselschade veel deskundiger is dan u.

U doet er eigenlijk altijd beter aan een letselschadebureau in de arm te nemen om u te helpen met het afwikkelen van uw letselschade. Want ook de kosten van uw letselschadebureau moeten door de verzekeraar van uw werkgever worden vergoed. Dat staat in de Wet in artikel 6:96BW.

GRATIS rechtshulp bij letselschade door een bedrijfsongeval

Bij Van der Toorn Personenschade is onze hulp bij letselschade veroorzaakt door een collega voor u in alle gevallen gratis!

Een aansprakelijke partij is namelijk óók verplicht om uw juridische kosten (lees: ons honorarium) te vergoeden. In de Wet staat dat in art. 6:96BW. Juridisch gezien vormen onze kosten dus een apart onderdeel van uw totale letselschade.

Bijna altijd kunnen wij u al direct tijdens ons eerste contact en aan de hand van uw eigen verhaal, vertellen of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade. Dit doen wij puur op basis van onze juridische kennis.

Komen wij samen tot de conclusie dat u voldoende kans maakt op een letselschadevergoeding, dan krijgt u van ons direct een Kostengarantie. Daarin staat schriftelijk bevestigd dat onze hulp u niets zal gaan kosten. Dus ook niet als:

  1. de aansprakelijkheid niet door de verzekeraar van uw werkgever wordt erkend
  2. u – bijvoorbeeld door oneigenlijke druk van uw werkgever of door angst voor uw arbeidscontract – moet besluiten om uw letselschadezaak niet door te zetten
  3. onze facturen om andere redenen niet of slechts gedeeltelijk door de tegenpartij worden vergoed.

U hoeft onze kosten ook niet eerst voor te schieten of iets dergelijks. Sterker nog, u krijgt onze nota’s niet eens te zien. Want die gaan rechtstreeks en apart van uw totale letselschade naar de aansprakelijke partij. En die moet ze ook weer rechtstreeks en apart met ons verrekenen.

Letselschade opgelopen door schuld van een collega? Vraag advies!

Is uw letselschade veroorzaakt door een collega, vraag ons dan gerust om advies. Dat kan via het formulier op de website, per telefoon, via de mail of zelfs via de chat. Wat u het prettigst vindt.

U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk advies en dat verplicht u tot niets. Daarna kunt u zelf beslissen wat u daar mee wilt doen.

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade helpt u graag, goed en helemaal GRATIS!

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.