Letselschade? Wij helpen u graag, goed en voor u helemaal GRATIS!
 • Home
 • Letselschade? Wij staan u bij met juridisch advies

Letselschade? Wij staan u bij met juridisch advies

Icon-letselschade

Jaarlijks helpen wij honderden mensen aan een rechtvaardige letselschadevergoeding. Wij staan hen bij met raad, daad en kosteloze juridische hulp. Dat doen wij goed en dat doen wij graag.

Letselschade

Letselschade ontstaat doordat u door schuld van ander een letsel oploopt en dus gewond raakt.

Uw letsel kan namelijk tot gevolg hebben dat u:

Deze financiele consequenties van uw letsel, worden letselschade genoemd.

U kunt letselschade dus zien als het totaal van de financiele nadelige gevolgen van het feit dat u door schuld van een ander gewond raakt.

Als u door schuld van een ander letsel oploopt, dan is het logisch dat u uw schade vergoed wilt hebben. In Nederland heeft u wettelijk gezien dan ook recht op vergoeding van uw letselschade. Dat staat in artikel 6:107 BW.

Sterker nog, u heeft niet alleen recht op vergoeding van uw schade, maar ook op vergoeding van de kosten van het door u ingeschakelde letselschadebureau. Dat kunt u terugvinden in artikel 6:96 BW.

Letselschade heeft altijd te maken met uw hoogste goed, namelijk uw gezondheid. Als u letselschade oploopt en u weet dat juridische hulp  in Nederland voor u kosteloos is, dan is het toch logisch dat u de hulp van een letselschadespecialist in roept?

Van der Toorn Personenschade is hét letselschadebureau in Nederland. Ons team van méér dan 20 letselschadespecialisten en hun assistenten staan klaar om u te helpen bij het verhalen van uw letsel en schade. Dat doen wij graag en dat doen wij goed. En het kost u niets.

Wanneer letselschade

Letselschade kan op talloze manieren ontstaan.  Globalerwijs kan er qua letselschade onderscheid worden gemaakt in letselschade:

Hieronder hebben wij de meest voorkomende ongevallen in een schema gezet. Als “uw ongeval” daar niet in staat, dan betekent dat natuurlijk niet dat u bij ons aan het verkeerde adres bent. Integendeel!

Van der Toorn Personenschade is één van de grootste letselschadekantoren van Nederland. Dus neem gerust contact met ons op en dan vertellen wij u direct of óók u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.


 

Al deze vormen van letselschade hebben hun juridische en financiele “eigenaardigheden”. Daarom is het voor u al snel beter om bij letselschade juridische hulp in te schakelen. Want dan weet u tenminste zeker dat er ook iemand is die alleen op uw belangen let en dat kost u niets! Onze kosten zijn namelijk onderdeel van uw letselschade en moeten ook door uw tegenpartij worden vergoed.

Letselschade: extra kosten

Letselschade die u heeft opgelopen door toedoen van een ander brengt vrijwel altijd extra kosten met zich mee. Deze kosten kunnen snel oplopen. U wordt dus eigenlijk al gelijk financieel getroffen. In de regel zijn de volgende kosten bij letselschade te onderscheiden:

 • Snelnaar-letselschadebedragenmateriële schade
 • kosten van medische aard
 • noodzakelijke huishoudelijke hulp
 • privé georienteerde kosten
 • kosten van hulp in en rond het huis
 • hulpmiddelen

Heeft u door schuld van een ander letselschade opgelopen en wordt u nu geconfronteerd met extra kosten? Vraag ons dan om een gratis en vrijblijvend letselschade advies. Dat verplicht u tot niets en dan weet u gelijk of het in uw geval van letselschade ook zinvol is om direct juridische hulp in te schakelen. Onze hulp bij letselschade is voor u in vrijwel alle gevallen geheel GRATIS.

Inkomensschade bij letsel

Als u vanwege een ongeval arbeidsongeschikt bent geworden en uw inkomen niet voor 100% krijgt doorbetaald, dan loopt u op een hele andere manier letselschade op.

Uw letselschade bestaan dan uit een (substantieel) verlies aan inkomen. Bij schade door inkomensschade kunt u denken aan:

 • een beperkte loondoorbetaling (dus géén of slechts 70% doorbetaling van uw inkomen)
 • gemis aan winstdeling, een bonus of tantième
 • gemiste promotie naar een hogere functie en/of salarisschaal
 • een uitkering WIA of WW, met slechts 70% van uw inkomen of
 • ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld als u uitzendwerk doet of een tijdelijk contract heeft).

Als u schade heeft opgelopen in de vorm van inkomensschade, dan is het in uw belang om snel juridische hulp in te schakelen.

Want het berekenen van deze vorm van schade vergt specialistische kennis en de gemiddelde Nederlander heeft die kennis nu eenmaal niet. En omdat er bij letselschade vaak sprake is van tegenstrijdige belangen, kunt u er ook nooit helemaal zeker van zijn dat uw tegenpartij wel voldoende aan uw belangen denkt.

Heeft u letselschade in de vorm van inkomensschade en wilt u hulp bij het claimen van uw schade? Neem dan gerust contact met ons op voor een eerste letselschade advies. Dat is voor u kosteloos en geheel vrijblijvend.

Wij staan u graag bij met deskundig advies. En dat verplicht u tot niets. Onze hulp bij het claimen van uw letselschade is in vrijwel alle gevallen helemaal GRATIS.

Smartengeld bij letsel

Smartengeld maakt altijd onderdeel uit van uw letselschade. Letselschade en smartengeld zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Smartengeld is een vergoeding voor “gederfde en nog te derven levensvreugde”. Anders gezegd: een vergoeding voor geestelijke of immateriele letselschade. U heeft recht op smartengeld náást uw andere vergoedingen voor letselschade.

Bij de vaststelling van smartengeld als onderdeel van uw letselschade spelen – onder meer – de volgende factoren een rol:

 • de aard en ernst van het door u opgelopen letsel
 • de invloed van het letsel op uw dagelijks leven
 • uw leeftijd en de duur van uw herstel en
 • de invloed van het letsel op uw werk, carrière en sociaal leven.

Het vaststellen van smartengeld als onderdeel van uw totale letselschade, is echt werk voor specialisten. Vraag ons dan ook om letselschade advies.

Wij staan u bij met raad en daad en geven u van deskundig en juridisch advies. Onze hulp bij letselschade is voor u bijna altijd GRATIS.

Juridische kosten bij letselschade

Onze rechtshulp bij letselschade is voor u bijna altijd gratis. Hoe dat kan? Dat zullen wij u uitleggen.

Het vaststellen van letselschade is een verhaal apart. Anders gezegd: het claimen van letselschade is iets dat het “gemiddelde letselschade slachtoffer” zelf niet voldoende beheerst. En dat is op zich niet zo raar, want de “gemiddelde Nederlander” weet nu eenmaal niet genoeg over het vakgebied van letselschade.

Letselschade-euro-justitia-4KDaarnaast is er bij letselschade altijd sprake van een belangentegenstelling. Want de aansprakelijke verzekeraar heeft er belang bij om de hoogte van uw letselschade niet te ver op te laten lopen. Terwijl u een rechtvaardige vergoeding van uw letselschade wenst. U kunt er dan ook niet altijd “klakkeloos” van uit gaan dat uw tegenpartij bij de vaststelling van uw letselschade ook wel genoeg aan uw belangen denkt.

In de Nederlandse wet is dan ook bepaald dat een aansprakelijke partij bij letselschade óók uw kosten van juridische bijstand (lees: onze kosten) moet vergoeden.

Onze kosten worden als onderdeel van uw totale letselschade gezien. Dus náást uw schade in de vorm van extra kosten, inkomensschade en smartengeld.

In onze dagelijkse praktijk komt het er op neer dat wij onze nota’s rechtstreeks naar de aansprakelijke partij sturen, die ze ook rechtstreeks met ons moet verrekenen. Op deze wijze wordt onze hulp voor u volledig kosteloos. Sterker nog, u hoeft u onze nota’s zelfs niet eens eerst voor te schieten. U krijgt uw schade voor 100% vergoed en de tegenpartij betaalt onze kosten.

Meer weten over uw recht en onze hulp?

Denk alstublieft eens goed na over het inschakelen van een letselschadebureau, want dat is altijd in uw belang. Onze letselschadespecialisten staan u graag bij. En dat kost u niets Dus wat let u?

Neem dan ook gerust contact met ons op. Dat kan via het formulier op de website, via de email, per telefoon of zelfs via de chat. Wat u het prettigst vindt. Zo wordt u snel duidelijk hoe uw vergoeding van letselschade er uit zou moeten zien. En daarna kunt u zelf beslissen wat u er mee wilt doen.

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade? Wij helpen u graag , goed en helemaal GRATIS!

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.