Medische letselschade en medische fouten
 • Home
 • Medische letselschade

Medische letselschade

Overig-medischemisser

Medische letselschade of letselschade door een medische fout komt veel voor en is een moeilijk traject!

Is er bij u sprake van medische letselschade? Of bent u het slachtoffer geworden van een medische misser van uw arts of therapeut?

Als patient zit u niet te wachten op een foutieve handeling door uw arts. Helaas kan het toch voorkomen dat artsen en therapeuten fouten maken. De gevolgen daarvan variëren van licht tot ernstig. Maar in alle gevallen is er sprake van medische letselschade.

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade is hoogst gespecialiseerd in medische letselschade en letselschade door een medische fout. Wij willen u graag ondersteunen bij het verhalen van uw schade. Alleen kunnen wij u bij medische letselschade niet altijd van tevoren een harde kostengarantie afgeven. Wij zullen u uitleggen waarom.

Drie soorten medische letselschade i.v.m. kostengarantie

Binnen letselschadebureau Van der Toorn Personenschade onderscheiden wij 3 soorten medische letselschade:

 1. fouten waarvoor (de verzekeraar van) de arts, het ziekenhuis of de therapeut al aansprakelijkheid heeft erkend
 2. direct op juridische gronden vast te stellen medische letselschade
 3. pas na grondig medisch onderzoek vast te stellen medische letselschade.

Al erkende medische letselschade

Als (de verzekeraar van) een arts, het ziekenhuis of een therapeut de medische fout al heeft toegegeven en aansprakelijkheid is erkend, dan kunnen wij u direct een schriftelijke kostengarantie geven.

Want dan is het is duidelijk dat uw medische letselschade zal worden vergoed. Op dat moment worden uw juridische kosten (lees: ons honorarium) apart onderdeel van uw totale medische letselschade. Onze kosten zullen dan door de verzekeraar van de aansprakelijke arts moeten worden vergoed. Dat staat in art. 6:96BW. In de kostengarantie die wij u geven staat dat als de tegenpartij onze kosten niet of niet volledig wil voldoen, u van ons nooit een factuur zult ontvangen.

Direct vast te stellen medische letselschade

Soms kunnen wij al direct en tijdens ons eerste contact samen met u inschatten of er sprake is van medische letselschade of niet.

Het gaat dan om medisch fouten waarvoor geen langdurige medische onderzoeken nodig zijn. Het zijn de “meer juridisch georiënteerde fouten” en fouten die meteen en uit zichzelf door de arts of therapeut (moeten) worden toegegeven. Misschien wordt dit duidelijker voor u, als wij een aantal voorbeelden geven van mensen die wij hebben mogen helpen met hun letselschadevergoeding:

 1. in een ziekenhuis was bestralingsapparatuur niet goed ingesteld, waardoor onze cliënt te lang onder het apparaat verbleef en uitwendig en inwendig letsel opliep
 2. men had onze cliënte aantoonbaar onjuist geïnformeerd over het niet nodig hebben van malariamedicatie voor een bepaald land. Terwijl dat wel had gemoeten. Ze kreeg in dat land prompt malaria en daardoor ernstige gezondheidsklachten
 3. er werd door de artsen uit zichzelf toegegeven dat men een bepaalde scan van een ongeboren vrucht de nacht voor de bevalling niet goed had geïnterpreteerd. Daardoor kwam het kind kort na de geboorte te overlijden
 4. men had onze mannelijke cliënt per abuis schriftelijk medegedeeld dat zijn sterilisatie was geslaagd, terwijl achteraf bleek dat die brief verkeerd was opgesteld omdat het laboratorium onderzoek had aangetoond dat de operatie juist niet was gelukt. Door deze fout raakte onze cliënte (de partner van onze cliënt) ongewild zwanger en moest zij een abortus ondergaan
 5. na een operatieve ingreep vergat men aantoonbaar om bloedverdunners te geven, waardoor onze cliënt een embolie kreeg en kwam te overlijden
 6. na een operatieve ingreep vergat men aantoonbaar om antibiotica te geven, waardoor iemands knie ging infecteren en zijn been uiteindelijk moest worden geamputeerd
 7. een cliënte met eczeem aan haar handen, liet men te lange tijd achter elkaar lichttherapie ondergaan, waardoor zij brandwonden opliep aan beide handen.

Als wij als letselschadejuristen direct op juridische gronden kunnen vaststellen dat er sprake is van medische letselschade en medische fouten, dan geven wij u – net als bij andere letselschade – van te voren een duidelijke kostengarantie.

Wij gaan dan meteen voor u aan de slag. Wordt de aansprakelijkheid erkend door de verzekeraar van de behandelend arts, dan zal die ook onze juridische kosten moeten vergoeden. Dat staat in art. 6:96BW. Wij dienen onze facturen rechtstreeks en apart van uw eigen medische letselschade in bij de verzekeraar van de arts. En die moet die facturen ook weer rechtstreeks en apart van uw eigen medische letselschade aan ons betalen.

Erkent de tegenpartij de aansprakelijkheid voor uw medische letselschade onverhoopt toch niet, dan krijgt u van ons geen kosten in rekening gebracht. Datzelfde geldt wanneer onze kosten om andere redenen niet of niet helemaal door de tegenpartij worden vergoed. U heeft bij ons op die manier dus recht op voor u GRATIS rechtshulp.

Complexe en moeilijk vast te stellen medische letselschade

Soms kan medische letselschade pas na  grondig medisch onderzoek worden vastgesteld. In die gevallen kunnen wij helaas niet direct tijdens ons eerste contact en “puur op voorhand” een kostengarantie afgeven.

Want vaak kan namelijk pas in een relatief laat stadium worden bepaald, of er in juridische zin daadwerkelijk sprake is van een medische fout. Tot die tijd zal er regelmatig met onze eigen artsen moeten worden overlegd. Of dienen er externe onderzoeken plaats te vinden door onafhankelijk artsen. Zolang er geen aansprakelijkheid is erkend, hoeft de tegenpartij deze kosten niet te vergoeden.

Tot die tijd moeten er dus relatief hoge kosten worden gemaakt, zonder dat duidelijk is of de tegenpartij deze kosten uiteindelijk zal gaan vergoeden. Als bedrijf kunnen wij die helaas niet zomaar voorschieten. En daarom kunnen wij u bij complexe medische letselschade van te voren geen kostengarantie afgeven.

Daarom is er door ons een quick-scan ontwikkeld. Deze quick-scan komt er op neer dat wij met onze eigen medisch adviseurs de relevante medische gegevens namens u bij uw artsen zullen opvragen. Die medische gegevens worden door onze eigen medisch adviseurs beoordeeld. Dit oordeel wordt in een voor u duidelijk schriftelijk advies weergegeven en met u besproken. Aan de hand daarvan kunnen wij vervolgens met elkaar beoordelen op welke wijze wij u het beste van dienst kunnen zijn. En of wij u dan alsnog een kostengarantie kunnen geven.

Deze quick-scan is niet gratis. De hoogte van de kosten voor de quick-scan hangen af van de soort medische fout en de geschatte omvang van het onderzoek. Het gaat bij medische letselschade altijd om maatwerk gaat. We kunnen wij hier op de site geen vast bedrag voor noemen.

Wij zijn – gezien de kwaliteit van de door hen geleverde rechtshulp – echt geen voorstander van rechtsbijstandsverzekeraars. Maar bij medische letselschade kan het financieel gezien voor u soms beter zijn om uw eigen rechtsbijstandverzekeraar wel om hulp te vragen. Omdat daaraan voor u geen kosten zijn verbonden.

Ook komt u vanwege uw inkomenspositie wellicht in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtshulp. Al dan niet met een eigen bijdrage. Dit kan voor u namelijk eveneens goedkoper uitvallen dan de stap naar ons kantoor.

Schakel bij medische letselschade sowieso juridische hulp in

Voor u als slachtoffer van medische letselschade is het al snel noodzaak om uw schade te verhalen. Want niet veel mensen kunnen vandaag de dag allerlei extra kosten uit eigen zak betalen. Of kunnen zich bij arbeidsongeschiktheid een terugval in hun inkomen permitteren.

In de praktijk blijkt het claimen en vaststellen van medische letselschade een zeer lastig proces te zijn. U kunt dat niet af zonder de hulp van een gespecialiseerd letselschadebureau. Om uw gelijk te halen moet u aantonen dat er een fout is gemaakt door uw behandelend specialist. In werkelijkheid blijkt dit erg moeilijk.

Het claimen van medische letselschade vraagt om een vergaande vorm van deskundigheid op juridisch en medisch gebied. Bij letselschadebureau Van der Toorn hebben wij al deze deskundigheid in huis. Onze letselschadespecialisten zijn zeer ervaren en staan voor een persoonlijke en daadkrachtige aanpak.

Heeft u medische letselschade opgelopen en behoefte aan advies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Dat verplicht u tot niets. U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk advies en dan kunt u daarna zelf bepalen wat u er mee wilt.

U kunt ons bereiken via het formulier op de website, per telefoon of via de mail. U kunt zelfs chatten. Wat u het prettigst vindt.

Van der Toorn Personenschade helpt u graag, goed en voor u meestal GRATIS.

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.