Letselschade door onveilig product en productaansprakelijkheid
 • Home
 • Productaansprakelijkheid en onveilig product

Productaansprakelijkheid en onveilig product

Overig-onveiligproduct

Onveilig product en productaansprakelijkheid

Helaas zijn niet alle producten die u in de winkel, op de markt of via een webwinkel koopt veilig. Dat horen we maar al te vaak in de media.

Er kunnen op verschillende manieren dingen misgaan met een door u gekocht product:

 1. een fles frisdrank explodeert in uw gezicht
 2. u loopt brandwonden op door bijvoorbeeld een elektrische deken of lekkende kruik
 3. bij het aandoen van een gloeilamp of led-lamp explodeert die
 4. u heeft een nieuwe fiets gekocht en het stuur of frame breekt plotseling af
 5. u gebruikt voedingsmiddelen die bedorven of besmet blijken te zijn
 6. er zitten glassplinters in de babyvoeding of
 7. of speelgoed of andere door u aangeschafte producten veroorzaken onbedoeld letsel.

Zo maar wat voorbeelden van een onveilig product dat letsel kan veroorzaken bij uw kinderen of bij uzelf. De fabrikant, importeur of verkoper van het onveilig product kan dan aansprakelijk zijn voor de letselschade van uw kinderen of uzelf. Dat heeft productaansprakelijkheid.

Onveilig product

Als “consument” mag u van een product verwachten dat u het normaal en veilig kunt gebruiken. Als dat niet zo is, dan wordt het formeel juridisch “een onveilig product” genoemd.

Een product is volgens art. 6:186BW onveilig:  “als het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder:

 1. het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product
 2. het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht èn
 3. de presentatie van het product”.

Daarbij wordt in de Wet wel als voorwaarde gesteld: “dat u het product in beginsel gebruikt op de wijze die van u verwacht mag worden”. Want als u dat niet doet, dan kan u dat juridisch toegerekend worden.

Productaansprakelijkheid

Wie een product op de markt brengt, is aansprakelijk als dat een onveilig product blijkt te zijn. En daardoor letsel aan u of de uwen wordt toegebracht. Dat heeft productaansprakelijkheid.

Productaansprakelijkheid gaat dus alleen over de door het onveilig product veroorzaakte letselschade. En niet over het kapotte product zelf.

De Wet gaat bij productaansprakelijkheid uit van een enorme verscheidenheid aan producten. Een onveilig product kan zijn:

 1. een auto of een ander vervoersmiddel
 2. levensmiddelen
 3. huishoudelijke apparatuur
 4. Doe-Het-Zelf producten
 5. grondstoffen en onderdelen van een product
 6. allerlei andere aangeschafte “stoffelijke producten” en zelfs
 7. gas, water en elektriciteit en de daarbij behorende apparatuur.

Bij productaansprakelijkheid mag u zelf kiezen wie u aansprakelijk stelt:

 1. de fabrikant van het onveilig product
 2. het bedrijf dat zijn naam aan het onveilig product heeft verbonden
 3. de importeur die het onveilig product in de EG heeft geïmporteerd òf
 4. de leverancier van het onveilig product, wanneer niet kan worden vastgesteld wie de producent of importeur is.

Productaansprakelijkheid, onveilig product en letselschade

Wanneer u door een onveilig product letsel oploopt, dan is de producent of leverancier voor uw letselschade aansprakelijk. Het is dan logisch dat u uw letselschade vergoed wilt hebben. Dat is niet raar of vreemd en dat is ook geen “claimgedrag”.

In Nederland bestaat letselschade bij productaansprakelijkheid uit 4 verschillende onderdelen:

 1. extra kosten
 2. gemiste inkomsten (inkomensschade)
 3. smartengeld (gederfde levensvreugde) èn
 4. uw juridische kosten (het honorarium van het door u ingeschakelde letselschadebureau).

Uw totale letselschade zal door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed. Dus ook uw juridische kosten (lees: onze kosten). Daarmee wordt juridische hulp voor u volledig kosteloos.

Bij letselschade door onveilig product: altijd letselschadebureau!

Bij letselschade door een onveilig product, doet u er altijd beter aan om direct een letselschadebureau in te schakelen. Want het vaststellen van productaansprakelijkheid is een juridisch ingewikkeld, tijdrovend en frustrerend traject. U kunt dat gewoonweg niet zelf.

Daarnaast zijn de juridische belangen voor uw tegenpartij heel groot. Want misschien heeft niet alleen u letselschade opgelopen door een onveilig product, maar met u vele duizenden anderen. En als uw letselschade moet worden vergoed, dan ook de schade van al die andere mensen.

U moet ook niet vergeten dat de aansprakelijke partij – bijna altijd een verzekeraar – dag in dag uit te maken heeft met letselschade. En u pas voor het eerst. Uw tegenpartij is simpelweg deskundiger, dus u heeft een kennisachterstand ten opzichte van de aansprakelijke partij.

Maar zelfs als de aansprakelijke partij wel degelijk het beste met u voor heeft, dan nog kunt u dat nooit zeker weten. Want u mist de nodige kennis en ervaring. U kunt dus ook een letselschadebureau inschakelen puur om niet alleen tegenover uw tegenpartij te komen staan. Of wilt dan eigenlijk kunnen controleren of de aansprakelijke partij inderdaad wel keurig volgens “de regelen der kunst” handelt. En ook dat is logisch.

Het is dan dus geen kwestie van wel of niet vertrouwen, maar van verifiëren vanwege uw gebrek aan “letselschadekennis”. Voor helpt het misschien om te weten dat in de Wet uitdrukkelijk staat vermeld dat u bij letselschade juridische mag inschakelen. En dat die hulp voor u als letselschade slachtoffer ook volledig kosteloos zal zijn.

Altijd GRATIS rechtshulp bij Van der Toorn Personenschade

Onze juridische hulp is voor u in alle gevallen volledig kosteloos. Wettelijk is geregeld dat de kosten van een letselschadebureau als een apart onderdeel van uw totale letselschade worden gezien. Dat staat in de Wet in art. 6:96BW.

Als de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, dan moet de tegenpartij (bijna altijd zijn verzekeraar) ook onze kosten vergoeden. Daarmee wordt onze hulp voor u dus volledig kosteloos (GRATIS).

Onze facturen worden rechtstreeks en apart van uw eigen letselschade bij de tegenpartij in rekening gebracht. En die moet onze facturen ook weer rechtstreeks en apart van uw totale letselschade met ons verrekenen. U hoeft onze nota’s ook niet eerst voor te schieten of zo. Sterker nog, u krijgt onze rekeningen zelfs nooit te zien. U kunt zich concentreren op uw herstel en wij zorgen er voor dat uw letselschade wordt vergoed.

Maar wat als de aansprakelijkheid niet wordt erkend?

Bij productaansprakelijkheid is dat een terechte zorg. Want een tegenpartij zal er veel, zo niet alles, voor over hebben om onder de aansprakelijkheid voor een onveilig product uit te komen.

Vergeleken met andere bedrijven zijn wij daarin dus echt uniek. Want samen met u beoordelen wij uw letselschade al direct tijdens ons eerste contact. Wanneer wij denken dat uw tegenpartij aansprakelijk is voor uw letselschade, dan krijgt van ons direct een duidelijke kostengarantie.

U krijgt van te voren dus schriftelijk de garantie dat u van ons nooit kosten in rekening krijgt gebracht. Dus als uw tegenpartij onverhoopt geen aansprakelijkheid hoeft te erkennen, dan krijgt u van ons geen factuur. En dat geldt ook voor de situatie dat de tegenpartij onze kosten om andere redenen niet (helemaal) wil vergoeden.

Als deskundig letselschadespecialist weten wij namelijk als geen ander wanneer een tegenpartij aansprakelijk is voor een onveilig product of niet. En zeker bij productaansprakelijkheid. Daarom durven wij u met een gerust hart een kostengarantie af te geven.

Hoe nu verder?

Het is bij productaansprakelijkheid eigenlijk altijd verstandig om advies in te winnen. Ook een eerste advies is voor u altijd geheel vrijblijvend en kosteloos, dus wat let u?

U kunt ons bellen, mailen of zelfs chatten. Wat u het prettigst vindt. U krijgt van ons een eerlijk en duidelijk onderbouwd advies. En daarna kunt u zelf beslissen wat u er mee wilt doen.

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade helpt u graag, goed en altijd GRATIS!

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.