Smartengeld berekenen met voor u gratis hulp van letselschadebureau
 • Home
 • Smartengeld berekenen

Smartengeld berekenen

Snelnaar-smartegeldberekenen

Uw smartengeld berekenen kunt u niet zelf. Daar heeft u hulp voor nodig van een deskundig letselschadebureau.

Smartengeld berekenen

In artikel 6:95 BW staat dat letselschade kan bestaan uit: “vermogensschade en ander nadeel”.

Met “smartengeld” wordt dit “ander nadeel” bedoeld. Bij smartengeld berekenen gaat het specifiek om de waardering van uw immateriele schade. En uw immateriele schade bestaat uit lichamelijke pijn, geestelijk leed, verdriet, vermindering van levensvreugde en “andere aantasting van uw persoon”.

Vaak wordt gedacht dat het woord “smartengeld” of “immateriele schadevergoeding”  staat voor het iemands totale letselschade vergoeding. Dat is dus niet zo.

Smartengeld is specifiek bedoeld voor uw geestelijke schade, voor het leed dat u is aangedaan. Als u letsel heeft opgelopen door schuld van een ander, dan heeft u altijd recht op een aparte financiele vergoeding voor smartengeld. Smartengeld berekenen wij dus apart van uw andere letselschade, zoals uw extra kosten en misgelopen inkomsten.

Van der Toorn Personenschade is dé specialist op het gebied van letselschade en smartengeld berekenen.

Smartengeld berekenen bij letsel

Als u door schuld van een ander letsel oploopt, dan heeft u recht op vergoeding van uw letselschade. Uw letselschade kan bestaan uit directe en indirecte financiële schade en uit “gederfde levensvreugde”. Voor uw gederfde levensvreugde heeft u recht op een aparte letselschade vergoeding, smartengeld geheten. Smartengeld berekenen is ingewikkeld en eigenlijk alleen weggelegd voor een deskundig letselschadebureau.

Letsel en letselschade kunnen onder andere ontstaan door een:

 • verkeersongeval
 • bedrijfsongeval
 • een ongeval door dieren of een hondenbeet
 • ongeval in het openbaar vervoer of door
 • andere ongevallen

Het gaat bij smartengeld berekenen dus om de geestelijke gevolgen van lichamelijk letsel. En niet om de materiele gevolgen van uw letsel, zoals extra kosten en gederfde inkomsten.

Het is trouwens heel logisch dat lichamelijk letsel vaak gepaard gaat met psychische problemen. Bij het berekenen en vaststellen van smartengeld wordt dan ook duidelijk met beide “aspecten” rekening gehouden.

Er zijn ook echter gevallen waarbij er alleen psychisch letsel ontstaat. Ook dan heeft u recht op smartengeld, mits uw psychisch letsel duidelijk is vastgesteld door een medisch specialist.

De hoogte van het smartengeld

Er ligt een wereld van verschil tussen de manier waarop aansprakelijkheidsverzekeraars smartengeld berekenen en naar letselschade kijken en de manier waarop dit door letselschade slachtoffers wordt beleefd.

Vergeleken met de landen om ons heen, ligt het smartengeld in Nederland (vaak bedroevend) laag.

Bij het berekenen van uw smartengeld wordt er in eerste instantie gekeken naar uw persoonlijke letselschade situatie. Uw persoonlijke situatie wordt vervolgens vergeleken met rechterlijke uitspraken uit het heden en verleden.

Op die manier wordt dus geprobeerd om zoveel mogelijk te zoeken naar een met u vergelijkbaar “geval”. Maar dat is “makkelijker gezegd dan gedaan”.

Smartengeld berekenen is dan ook echt werk voor specialisten. Meestal adviseren wij letselschade slachtoffers dan ook om niet zelf met de aansprakelijke verzekeraar over het smartengeld te onderhandelen.

Ook omdat de hulp van een letselbureau bij het berekenen van uw letselschade en smartengeld, voor u bijna altijd kosteloos is. Dat staat in de Wet in art. 6:96BW.

Belangrijke factoren bij smartengeld berekenen

Bij smartengeld berekenen wordt onder meer rekening gehouden met de onderstaande aspecten:

 • aard en ernst van het letsel
 • mate van geleden pijn
 • duur van het herstel
 • mate waarin men zich van zijn toestand be­wust is,
 • blijvende littekens
 • lichamelijke beper­kin­gen
 • niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s en sporten
 • beperkingen in de recreatieve sfeer
 • mate van arbeidsongeschiktheid
 • afhankelijkheid van anderen
 • leeftijd
 • geslacht en
 • overige sociale factoren.

Smartengeld berekenen bij whiplash letsel

Helaas liggen de smartengeld bedragen bij whiplash letsel nog lager dan die voor ander letsel. Hier kunnen wij helaas niets aan veranderen, omdat het de rechter is die richting geeft aan de hoogte van smartengeld bij whiplash letsel. Uiteraard doen wij er voor onze klanten altijd alles aan om het smartengeld bij whiplash zo rechtvaardig mogelijk (lees: zo hoog mogelijk) te berekenen. Want dat is onze taak en onze plicht!

Voorbeelden smartengeld bedragen

>>> smartengeld €.100.000,– voor hersenletsel na bedrijfsongeval

>>> immateriele schadevergoeding van €.7.500,00 na amputatie rechter pink

>>> Smartengeldgids: voorbeelden van smartengeld bij whiplash 

Behoefte aan juridisch advies?

Als u behoefte heeft aan advies over uw letselschade of over smartengeld berekenen, neem dan gerust contact met ons op. Dat is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

En wanneer u daarna besluit met ons in zee te gaan, is dat voor u eveneens volledig kosteloos. Want onze kosten moeten ook door de tegenpartij worden betaald. Zo staat dat in de Wet geregeld (art. 6:96BW).

Wij helpen u op een zeer deskundige en persoonlijke manier bij de afhandeling van uw letselschade. Bel, mail of chat ons en u merkt het zelf.

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.