Letselschade bedrijfsongeval? Werkgever is bijna altijd aansprakelijk.
 • Home
 • Letselschade bedrijfsongeval? Uw werkgever is aansprakelijk

Letselschade bedrijfsongeval? Uw werkgever is aansprakelijk

Letselschade bedrijfsongeval

In Nederland is een werkgever bijna altijd aansprakelijk voor letselschade door een bedrijfsongeval. Ieder jaar lopen er ongeveer 220.000 werknemers, uitzendkrachten en ZZP-ers letselschade op door een bedrijfsongeval.

Gelukkig herstelt uw letsel zich binnen korte tijd weer helemaal, soms ook niet. Maar in beide gevallen kunt u geconfronteerd worden met extra kostenminder inkomen en gederfde levensvreugde. In dat geval komt u in aanmerking voor vergoeding van uw letselschade en smartengeld.

Echter, om recht te hebben op smartengeld en letselschade door een bedrijfsongeval, zult u uw werkgever, opdrachtgever of uitzendbureau aansprakelijk moeten stellen. Daar ontkomt u niet aan.

Veel mensen willen dat niet of hebben daar gevoelsmatig moeite mee. En dat zijn begrijpelijke gedachten. Want niemand zit te wachten op “gedoe” of ruzie met zijn werkgever, opdrachtgever of uitzendbureau. Zeker niet in de huidige economische tijd.

Maar soms ontkomt u er gewoonweg niet aan om uw werkgever of opdrachtgever aansprakelijk te stellen. Simpelweg omdat u anders zelf met uw letselschade blijft zitten. En veel mensen kunnen zich nu eenmaal niet veroorloven om extra kosten te maken of inkomen te missen. Hoe graag ze dat misschien ook wel voor hun werkgever over zouden hebben.

Ons kantoor heeft als geen ander ervaring met letselschade door een bedrijfsongeval. Wij gaan u helpen met het verhalen van uw letselschade, zonder daarbij de verhouding met uw werkgever, uw opdrachtgever uw uitzendbureau nodeloos “op scherp te zetten”. En dat kost u niets!

Definitie bedrijfsongeval

Een echte “harde” definitie van letselschade door een bedrijfsongeval bestaat eigenlijk niet. Als u een ongeval heeft gehad door of tijdens uw werk en u loopt daarbij letselschade op, dan wordt dat meestal een bedrijfsongeval genoemd.

Vaak ontstaat letselschade door een bedrijfsongeval vanwege een kapotte machine, een onveilige werksituatie of door te weinig veiligheidsinstructies.

Volgens de Arbowet kan letselschade door een bedrijfsongeval worden omschreven als: “een gebeurtenis op het werk of in werktijd, die onmiddellijk leidt tot schade aan uw gezondheid”. Letselschade door een bedrijfsongeval kan ontstaan door ongevallen:

 • in een bedrijf
 • op een bouwlocatie
 • op een andere locatie
 • in een instelling èn
 • bij het werken aan de weg.

Ook letselschade die ontstaat tijdens woon-werkverkeer of door gebruik van een auto van de zaak kan als bedrijfsongeval worden beschouwd.

Werkgever bijna altijd aansprakelijk voor bedrijfsongeval

Als u letselschade heeft opgelopen door een bedrijfsongeval, dan is uw werkgever bijna altijd aansprakelijk. Zelfs al zou uw werkgever “praktisch gezien” of naar uw eigen mening geen verwijt kunnen worden gemaakt.

Het gaat namelijk om een puur theoretische beoordeling van aansprakelijkheid bij letselschade door een bedrijfsongeval. Terwijl iedereen weet dat het er in de dagelijkse praktijk van het werk heel anders aan toe gaat.

Uw werkgever is volgens de wet – dus puur theoretisch gezien – bijna altijd aansprakelijk voor letselschade door een bedrijfsongeval, tenzij hij aantoont dat:

 • uw werkplek veilig is
 • er op uw werkplek voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen
 • er voldoende veiligheidsmiddelen op uw werkplek aanwezig zijn
 • er bij herhaling afdoende veiligheidsinstructies zijn gegeven
 • er voldoende rekening mee wordt gehouden dat die veiligheidsinstructies niet altijd (volledig) worden nageleefd
 • er voldoende controle op de naleving van de veiligheidsinstructies heeft plaatsgevonden
 • er – indien mogelijk – voldoende verzekeringen voor u als werknemer zijn afgesloten òf
 • uw letselschade door het bedrijfsongeval uitsluitend en alleen is ontstaan door uw eigen “opzet” of “roekeloosheid”

In de wet staat dit alles geregeld in artikel 7:658BW. Daarin wordt ook vermeld dat uw werkgever moet bewijzen dat hij niet voor uw letselschade door het bedrijfsongeval aansprakelijk is. Lukt hem dat niet, dan is hij aansprakelijk voor uw letselschade en het bedrijfsongeval. Puur juridisch gezien, ligt de bewijslast ligt dus altijd op uw werkgever!

Voor u als uitzendkracht gelden bij letselschade precies dezelfde regels. Sterker nog, als uitzendkracht wordt u zelfs nog iets beter beschermd. Want u mag zelf kiezen wie u voor het bedrijfsongeval aansprakelijk stelt. Het uitzendbureau (uw formele werkgever) of het bedrijf waar u geplaatst bent (uw materiele werkgever). Zij zijn beiden voor het totaal van uw letselschade aansprakelijk.

Als ZZP-er wordt u formeel als zelfstandig ondernemer gezien. Maar in sommige gevallen is het voor werknemers bedoelde wetsartikel ook op u als ZZP-er van toepassing. Juridisch gezien wordt u dan gelijk gesteld met een werknemer. Dat geeft u bij letselschade door een bedrijfsongeval veel meer rechtsbescherming.

Werkgever bijna altijd verzekerd voor letselschade bedrijfsongeval

Wij begrijpen het heel goed dat u er niet op zit te wachten om uw eigen werkgever of opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor letselschade ontstaan door een bedrijfsongeval.

Maar soms ontkomt u daar niet aan. Simpelweg omdat u het zich niet kunt permitteren om de financiele consequenties van uw letsel zelf te dragen.

Het is voor u dan ook goed om te weten dat bijna alle werkgevers in Nederland tegen letselschade door een bedrijfsongeval zijn verzekerd. Letselschade door een bedrijfsongeval wordt in 99% van de gevallen gewoon gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering van uw werkgever of opdrachtgever.

Uw letselschade door een bedrijfsongeval hoeft dan ook niet door uw werkgever of opdrachtgever zélf betaald te worden, maar wordt betaald door zijn verzekeraar. Dus de vergoeding van uw letselschade kost uw werkgever of opdrachtgever niets. Want hij is daar voor verzekerd!

Hulp van een letselschadebureau

Letselschade door een bedrijfsongeval kan voor u al snel grote financiële gevolgen hebben. Er kan letselschade ontstaan door:

U lijdt al heel snel schade door een bedrijfsongeval. Maar om uw letselschade vergoed te krijgen, moet u uw werkgever of opdrachtgever wél eerst aansprakelijk stellen. Vanaf dat moment loopt uw letselschade verder via de verzekeraar van uw werkgever of opdrachtgever.

Helaas heeft die verzekeraar vaak een hele andere kijk op een rechtvaardige letselschadevergoeding dan uzelf. Er ontstaat dan ook bijna altijd discussie. Zowel over de aansprakelijkheid als over de hoogte van uw letselschade vergoeding.

U moet zich dan ook serieus afvragen of u die discussies zelf wilt voeren of dat u die liever overlaat aan een letselschadebureau. Zeker als u volgens de Wet recht heeft op GRATIS juridische hulp.

GRATIS rechtshulp bij letselschade door een bedrijfsongeval

Bij Van der Toorn Personenschade is onze hulp voor u in alle gevallen volledig kosteloos!

Een aansprakelijke partij is namelijk óók verplicht om uw juridische kosten (lees: ons honorarium) te vergoeden. Dat staat in de Wet in art. 6:96BW. Formeel juridisch gezien zijn onze kosten onderdeel van uw totale letselschade.

Al direct tijdens ons eerste contact en puur aan de hand van uw eigen verhaal, kunnen wij op basis van onze deskundigheid inschatten hoe groot de kans is dat u uw letselschade van de tegenpartij vergoed moet krijgen.

Komen wij met u tot de conclusie dat u voldoende kans maakt op vergoeding van uw letselschade, dan krijgt u van ons direct een schriftelijke garantie dat onze hulp voor u volledig kosteloos zal zijn.

Er zullen u dus nooit kosten in rekening worden gebracht, ook niet als:

 1. de aansprakelijkheid niet door de verzekeraar van uw werkgever of opdrachtgever wordt erkend
 2. u – bijvoorbeeld door oneigenlijke druk van uw werkgever of opdrachtgever – moet besluiten om uw letselschadezaak niet door te zetten
 3. onze kosten om andere redenen niet of niet helemaal door de tegenpartij zullen worden betaald.

Want kosteloos is kosteloos! Beloofd!

U hoeft onze kosten ook niet eerst voor te schieten. Sterker nog, u krijgt onze nota’s niet eens te zien, want die gaan rechtstreeks en apart van uw eigen letselschade naar de aansprakelijke partij. En die moet ze ook weer rechtstreeks en apart met ons verrekenen.

Wij zijn dermate deskundig en ervaren op het gebied van letselschade door een bedrijfsongeval, dat wij u zonder enige zorg een kostengarantie durven geven. Want wij zitten er met onze inschattingen zelden of nooit naast. En die enkele keer dat wij wel een verkeerde inschatting hebben gemaakt, …. ach dat overleven wij wel. Wij vinden het dan vervelender voor u dan voor ons. Want dan hebben wij u helaas niet aan een rechtvaardige schadevergoeding kunnen helpen.

Heeft u behoefte aan letselschade advies?

Van der Toorn Personenschade is hét letselschadebureau in Nederland. Onze 25 letselschadespecialisten en assistenten staan klaar om u te helpen. Met vestigingen in Voorburg (ZH), Ede (Gld.), Bredevoort (Achterhoek) en Nederweert (LB) zijn wij altijd dicht bij u in de buurt en daarom perfect in staat om uw belangen op een deskundige en prettige manier te behartigen. Van den Helder tot Maastricht, van Vlissingen tot Groningen en alles wat daar tussen ligt!

Als u vragen heeft over letselschade, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via het formulier op de website, per email, via de telefoon of zelfs per chat. Wat u het prettigst vindt. U krijgt van ons een duidelijk en eerlijk advies en dat verplicht u tot niets. Daarna kunt u zelf beslissen wat u er mee gaat doen.

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade helpt u graag, goed en altijd GRATIS!

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.