Letselschade werknemer - werkgever aansprakelijk stellen
  • Home
  • Letselschade bedrijfsongeval werknemer

Letselschade bedrijfsongeval werknemer

Bedrijf-werknemer

Als u letselschade oploopt door een bedrijfsongeval, dan is dat voor u al erg genoeg. Als u dan ook nog eens zelf uw eigen werkgever aansprakelijk moet stellen …. dan kunt u maar beter hulp inroepen van een letselschadebureau!

Letselschade bedrijfsongeval

Want bij letselschade door een bedrijfsongeval is uw werkgever juridisch gezien bijna altijd aansprakelijk.

En in Nederland kost juridische hulp bij letselschade door een bedrijfsongeval u helemaal niets! Dus waarom zou u zichzelf allerlei gedoe op de hals halen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft?

Als u letsel oploopt door een bedrijfsongeval, dan zult u schade lijden. Die schade noemen wij letselschade. Uw letselschade door een bedrijfsongeval kan bestaan uit:

1. extra kosten
2. verlies aan inkomen (inkomensschade)
3. smartengeld (gederfde levensvreugde) èn
4. uw juridische kosten (lees: het honorarium van het door u ingeschakelde letselschadebureau).

Het is logisch dat u uw letselschade na een bedrijfsongeval vergoed wilt hebben. Zeker in de huidige economische tijd.

Wanneer aansprakelijkheid voor letselschade bedrijfsongeval?

Uw werkgever is – juridisch gezien – bijna altijd aansprakelijk voor een bedrijfsongeval met letselschade. Wettelijk gezien is uw werkgever verantwoordelijk voor het “veilig inrichten van uw werkomgeving”. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat hij alle nodige en mogelijke veiligheidsmaatregelen dient te nemen, en dat zijn er nogal wat:

  • uw werkplek moet veilig zijn
  • uw werkgever moet voldoende veiligheidsmiddelen ter beschikking stellen
  • u moet – bij herhaling – voldoende veiligheidsinstructies hebben gehad
  • uw werkgever moet er rekening mee houden dat die veiligheidsinstructies niet altijd worden nageleefd
  • de veiligheidsinstructies moeten regelmatig worden gecontroleerd èn
  • indien mogelijk moet uw werkgever voldoende verzekeringen voor u afsluiten.

Als u letselschade oploopt door een bedrijfsongeval, dan is uw werkgever altijd aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij aan al deze verplichtingen heeft voldaan.

Dat klinkt simpel, maar in de praktijk ontstaat er toch heel vaak discussie met de verzekeraar van uw werkgever. Als het niet is over wie aansprakelijk is, dan wel over hoe hoog uw letselschade vergoeding moet zijn. Want een verzekeraar heeft nu eenmaal andere belangen dan die van u.

Letselschade bedrijfsongeval: de praktijk

Als u letselschade oploopt door een bedrijfsongeval, dan zal uw werkgever altijd aansprakelijk zijn. Ook al is uw letselschade ontstaan door uw eigen schuld.

Want de zorgplicht van uw werkgever gaat heel erg ver. Bij het “veilig inrichten” van uw werkplek, moet hij namelijk ook rekening houden met fouten die u zelf kunt maken. Dus uw werkgever krijgt óók uw fouten – juridisch gezien dan – voor zijn rekening. Hoe raar en onrechtvaardig dat op het eerste gezicht misschien ook lijkt.

Uw werkgever moet aantonen dat hij alle bovengenoemde verplichtingen is nagekomen. Dat hem zelfs “op theoretische gronden” geen enkel juridisch verwijt kan worden gemaakt. Pas dán is hij niet aansprakelijk. En dat is jurdisch gezien bijna nooit zo, want de Wet stelt echt hele hoge eisen aan uw werkgever.

Eisen die voor een werkgever praktisch gezien misschien niets eens haalbaar lijken. Of in de praktijk zelfs helemaal niet reël zijn. Maar het gaat om de inhoud van de Wet en die is nu eenmaal geschreven in het belang van u als werknemer. Als u als werknemer letselschade oploopt door een bedrijfsongeval, dan is uw werkgever aansprakelijk. Of die nou wil of niet.

En uw werkgever kan zich heel makkelijk tegen het risico van aansprakelijkheid verzekeren. Het is voor uw werkgever vaak meer een gevoelskwestie dan een juridisch of financieel probleem. Op zich begrijpelijk, maar juridisch en financieel gezien, onterecht!

Soorten bedrijfsongevallen

Letselschade door een bedrijfsongeval kan ontstaan in een fabriek of werkplaats, op een bouwplaats, in een magazijn, op locatie bij een ander bedrijf, op kantoor en zelfs door een verkeersongeval, waarbij u zelf de schuldige bent.

Een bedrijfsongeval kan op zo veel manieren ontstaan, dat het vrijwel onmogelijk is om die hier allemaal apart te noemen.

Als u letselschade door een bedrijfsongeval heeft opgelopen en u wilt uw juridische mogelijkheden weten, dan doet u er het beste aan om contact met ons op te nemen.

U kunt formulier op de website invullen, bellen, mailen of zelfs chatten. Wat u het prettigst vindt.

Dan kunt u ons vertellen hoe u letselschade door een bedrijfsongeval heeft opgelopen. En dan kunnen wij u aangeven of uw werkgever aansprakelijk is of niet. Op die manier komt u er al heel snel achter of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade. Simpel en effectief.

Voorbeeld 1: ondanks duidelijke instructies is werkgever toch aansprakelijk voor bedrijfsongeval
Voorbeeld 2: bedrijfsongeval door agressieve bewoner zorginstelling
Voorbeeld 3: statistieken bedrijfsongevallen met letselschade in de Bouw in 2009

Werkgever altijd verzekerd voor letselschade bedrijfsongeval

Een werkgever is Nederland bijna altijd aansprakelijk voor uw letselschade door een bedrijfsongeval. Dit staat in de Wet (art. 7:658 BW) en dient puur ter bescherming van u als werknemer.

Uw werkgever kan zich namelijk prima tegen het risico van letselschade door een bedrijfsongeval verzekeren, en u niet. En de premie voor een aansprakelijkheidsverzekering voor letselschade door een bedrijfsongeval ligt voor een werkgever zeer laag, en voor u niet. Iedere werkgever kan die premie gemakkelijk betalen. U niet.

Dus als u zich genoodzaakt ziet om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor letselschade die door een bedrijfsongeval is ontstaan, dan kost uw werkgever dat niets. Want daarvoor is hij verzekerd, tenzij uw werkgever er zelf – en dus bewust – voor heeft gekozen om dat niet te doen. Maar dan is dat een eigen bewuste economische beslissing van uw werkgever geweest en dan is het ook weer niet redelijk dat u daar de dupe van wordt. Toch?

Werkgever aansprakelijk stellen niet leuk, maar wel noodzaak

Niemand zit er op te wachten om zijn eigen werkgever aansprakelijk te stellen voor letselschade door een bedrijfsongeval.

Want u werkt misschien al heel lang voor dezelfde baas en hebt een super goede relatie met hem. Of u werkt juist nog maar net voor uw werkgever en bent bang dat uw contract niet wordt verlengd, dat u niet meer wordt opgeroepen op een 0-uren contract of voor extra uren of misschien bent u zelfs bang te worden ontslagen.

Dit zijn allemaal heel begrijpelijke èn terechte gedachten. Het is – puur praktisch gezien – inderdaad niet altijd in uw belang om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor uw letselschade door een bedrijfsongeval. Want soms kan het u op de lange duur “meer kosten dan opleveren”, om het maar even heel direct uit te drukken.

Maar als u door een bedrijfsongeval letselschade oploopt en u komt daardoor in financiele problemen, dan kunt u bijna niet anders, hoe graag u ook zou willen. En het is dan toch ook niet meer dan redelijk dat u uw werkgever aanspreekt? Zeker als hij voor uw letselschade is verzekerd en dat is bijna altijd.

Samen uw letselschade bedrijfsongeval claimen

Van der Toorn Personenschade is sinds 1999 dé specialist op het gebied van letselschade en bedrijfsongevallen. Wij zijn bij uitstek geschikt om u te helpen bij het claimen van uw letselschade door een bedrijfsongeval.

Want wij zijn namelijk niet alleen juridisch gezien ijzersterk, maar hebben als geen ander ook oog voor de menselijke kant van uw letselschade. Niemand zit er op te wachten om zijn eigen werkgever aansprakelijk te stellen voor letselschade door een bedrijfsongeval. Daarmee houden wij rekening. Sterker nog, samen met u kijken wij direct tijdens ons eerste contact:

  1. of het in uw geval wel verstandig is om uw werkgever aansprakelijk te stellen
  2. en zo ja, hoe wij dat het beste voor u kunnen doen.

Samen met ons bepaalt u “de koers” en wanneer blijkt dat de ingezette koers niet langer in uw belang is, dan bepalen we samen opnieuw wat wijsheid is. En als dat betekent dat wij onze hulp aan u op enig moment in úw belang moeten stopzetten – bijvoorbeeld omdat uw werkgever oneigenlijk druk op u zet – dan doen we dat. Zonder morren en zonder kosten voor u. Want het gaat om úw belang en niet om het onze! Wij adviseren en ú beslist. Beloofd!

Letselschade bedrijfsongeval: neem altijd letselschadebureau

Omdat u met letselschade door een bedrijfsongeval wel genoeg aan uw hoofd heeft, is het bijna altijd in uw belang om een letselschadebureau in te schakelen.

U zult zelf waarschijnlijk niet voldoende kennis hebben van letselschade na een bedrijfsongeval, althans minder dan de verzekeraar van uw werkgever.

En u heeft misschien ook geen zin om steeds zèlf de confrontatie met de verzekeraar van uw werkgever aan te moeten gaan.

Over het inschakelen van een letselschadebureau hoeft u zich niet ongerust te maken. Want juist bij letselschade door een bedrijfsongeval is het heel gebruikelijk (èn verstandig) om hulp aan een letselschadebureau te vragen.

Sterker nog, het Nederlands recht bepaalt zelfs dat bij letselschade door een bedrijfsongeval óók de kosten van het door u ingeschakelde letselschadebureau (lees: onze kosten) door de tegenpartij moeten worden vergoed. Daarmee wordt onze rechtshulp voor u dus volledig GRATIS.

En een werkgever is bijna altijd tegen het risico van letselschade door een bedrijfsongeval verzekerd. Dus uw letselschade hoeft niet door hem zelf te worden betaald. Dat doet zijn verzekeraar. Of zoals dat ook wel wordt gezegd: “het is verzekeringswerk”. Dus ook dáár hoeft u zich geen zorgen om te maken!

Letselschadebureau met Kostengarantie

Als u ons vraagt om u te helpen met het claimen van uw letselschade door een bedrijfsongeval, dan doen wij dat graag. U krijgt van te voren van ons een duidelijke en schriftelijke Kostengarantie.

Want onze kosten moeten ook èn apart van de rest van uw letselschade door de tegenpartij worden betaald. Dat staat in art. 6:96BW. En wanneer de tegenpartij onze kosten niet of niet volledig vergoed, dan is dat ons probleem en niet het uwe.

U zult van ons dus nooit een rekening ontvangen. Ook niet achteraf. Als u wilt, kunt u hier meer lezen over onze GRATIS rechtshulp bij letselschade door een bedrijfsongeval.

Als u op enig moment toch moet besluiten om af te zien van het aansprakelijk stellen van uw werkgever, bijvoorbeeld omdat hij op een oneigenlijke manier druk op u uitoefent, dan kunt u dat probleemloos doen. Oók dan zult u van ons geen rekening krijgen. Want kosteloos is kosteloos en die paar keer per jaar dat dit zich voordoet….? Ach, dat overleven wij wel.

Heeft u behoefte aan letselschade advies?

Heeft u letselschade opgelopen door een bedrijfsongeval en behoefte aan een letselschade advies? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via het formulier op deze bladzijde, per email, per telefoon of zelfs per chat. Wat u het prettigst vindt.

U krijgt van ons een geheel vrijblijvend advies en dat verplicht u tot niets. Vervolgens kunt u zelf bepalen wat u daarmee doet. Als u ons vraagt u te helpen bij het claimen van uw letselschade door een bedrijfsongeval, dan doen wij dat graag en goed. En dat kost u niets, want onze rekening gaat naar de tegenpartij. Beloofd!

Letselschadebureau Van der Toorn Personenschade helpt u graag, goed en helemaal GRATIS!

Wat is u overkomen?

Direct advies nodig? Vul dit formulier in en wij bellen u binnen een dag terug.